Parenteel van Juckes de Geest
Parenteel van Juckes de Geest

Generatie I

I.   Juckes de Geest1
 Hij krijgt 2 zonen: 
  1.  Simon Juckesz , geb. te Roesselaer (B), ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604, volgt IIa
  2.  Doude Juckesz , volgt IIb

Generatie II

IIa.   Simon Juckesz de Geest1, zn. van Juckes de Geest (I), geb. te Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604, otr. te Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. (Wyts ongeveer 28 jaar oud) te Leeuwarden op 16 dec 1588 met Wyts Wybrandtsdr1, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1628. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Gilles Simonsz , geb. te Leeuwarden circa 1588, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1628, volgt IIIa
  2.   Wybrand Simonsz , geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 16675, volgt IIIb
  3.  Hendrick Simonsz , geb. circa 1590. IIb.  Doude Juckesz de Geest, zn. van Juckes de Geest (I), kunstschilder, tr. te Leeuwarden met Lijsbeth Jochems
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sara , ged. te Leeuwarden op 24 jul 1603. 
  2.  Maai , ged. te Leeuwarden op 18 dec 1607. 
  3.  Jucke Doedes , ged. te Leeuwarden op 5 apr 1609, glazenmaker, tr. (21 jaar oud uitgaande van doop) op 5 apr 1630 met Geertien Isbrandsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.   Gilles Simonsz de Geest1, zn. van Simon Juckesz de Geest (IIa) (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. te Leeuwarden circa 1588, glasschilder en staddsschilder, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1628, tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht, Sint Geert op 24 jul 1604 met Mechtelt Isaacs Knijf, dr. van Isaack Knijf (bode van Utrecht), geb. te Utrecht circa 1580, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Utrecht voor 5 sep 1636, begr. te Utrecht (Geertekerk). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Sijmon Jelisz , geb. te Utrecht circa 1608, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, volgt IVa
  2.  Jacob Jelissen , ged. te Utrecht op 16 nov 1614, volgt IVb
  3.  Isaacx , ged. te Utrecht op 16 nov 1614. 

IIIb.   Wybrand Simonsz de Geest2,3,4,1, zn. van Simon Juckesz de Geest (IIa) (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 16675, otr. te Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1622 met Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch3,1 (Ulenburchs), dr. van Frans Hendricksz van Uylenborch en Ygh Douwes Popma, geb. te Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1682. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Eva Maria , geb. te Leeuwarden circa 1624, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) vermoedelijk te Amsterdam circa 1665, volgt IVc
  2.  Julius Felix , geb. te Leeuwarden tussen 1638 en 1639, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) op 25 mei 1699, volgt IVd
  3.  Catharina
  4.  Simon Wybrandis Franciscus , geb. in 1625, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1665, volgt IVeGeneratie IV

IVa.   Sijmon Jelisz de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (IIIa) (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, geb. te Utrecht circa 1608, groefbidder, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis te Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te te Utrecht in 1650, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, otr. (1) te Woerden in feb 16307, tr. (resp. ongeveer 21 en 16 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht op 16 mrt 1630 met Adriaentgen Jans van der Linden, geb. te Utrecht, ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 1 aug 1613, ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht (Duitsehuiskerk) op 9 apr 1666. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Jelisz , ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, ovl. (hoogstens 80 jaar oud uitgaande van doop) voor 1712, volgt Va
  2.  Isaack , ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 24 aug 1634, ovl. (hoogstens 44 jaar oud uitgaande van doop) voor dec 1678, volgt Vb
  3.   Julius , ged. te Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16368, begr. te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666, volgt Vc
  4.   Mechtildt , ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 16429, begr. te Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706, volgt Vd
  5.   Elisabeth , ged. te Utrecht (Buurkerk) op 28 feb 164510, ovl. (hoogstens 41 jaar oud uitgaande van doop) voor 1686, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht op 25 apr 1667 met Aalbert van Ceulen, slotenmaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jannichje , geb. te Utrecht in 1653, volgt Ve
  7.  Hendrick , geb. circa 1652, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht circa 1697, volgt Vf
  8.   Benjamin (1650090811) , ged. te Utrecht op 8 sep 165011, ovl. (hoogstens 20 jaar oud uitgaande van doop) voor 1671. 
  Sijmon Jelisz de Geest, tr. (ongeveer 58 jaar oud) (2) op 17 apr 1667 met Cunera de Leeuw
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cunera de Leeuw, tr. (2) met Warnart van Ceulen, ovl. voor 1667. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.   Jacob Jelissen de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (IIIa) (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, ged. te Utrecht op 16 nov 1614, glasschilder, soldaet onder Monsr.de Baers, otr. (1) te Utrecht op 6 mei 163812, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en ongeveer 22 jaar oud) te Wijk bij Duurstede op 15 mei 1638 met Anneke Hendrixc Stuijven, geb. te Lier in Eemsterlant [Duitsland] circa 1615, Lidmaat Hervormde Gemeente te Amersfoort op 26 sep 1635. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Albertus
  2.   Jelis , ged. te Utrecht op 7 feb 164113
  3.  Sijmon
  4.  Johannes
  5.  Caterine , geb. circa 1645, otr. (1) te Zutphen, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Zutphen op 10 jun 1677 met Christiaan Ossenhoorn, soldaat onder d'overste luitt. Builo. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Henrick Messeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Henrick , geb. circa 1647, volgt Vg
  Jacob Jelissen de Geest, tr. (resp. hoogstens 45 uitgaande van doop en hoogstens 25 jaar oud) (2) voor 1660 met Metten Heckhuijs (Haeckhuijs), geb. circa 1635. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Metten Heckhuijs, tr. (ongeveer 52 jaar oud) (2) te Zutphen op 8 apr 1688 met Hans Peter Smit, militair, ruijter onder de majoor Reitesel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.   Eva Maria de Geest2,1, dr. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. te Leeuwarden circa 1624, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) vermoedelijk te Amsterdam circa 1665, tr. (resp. ongeveer 34 en 36 jaar oud) te Dantumadeel op 20 sep 165815,16 met Adam Joseph Christiaens Pijnacker2,17,1, zn. van Christiaen Pijnacker (burgemeester van Schiedam en wijnhandelaar), geb. te Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 167318, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria , ovl. na 30 sep 1720, volgt VhIVd.   Julius Felix (Julius Franciscus) de Geest2,6,1, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. te Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens. ovl. (hoogstens 60 jaar oud) op 25 mei 1699, otr. te Leeuwarden op 28 nov 166721, tr. (hoogstens 29 jaar oud) te Leeuwarden op 13 dec 166722 met Brigitta van Bolten2,6,23,1, dr. van dr Richard van Bolten en Winanda van den Sande, ovl. op 3 mei 1699. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wybrandt , geb. te Culemborg circa 1667, acteur-dichter, "Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr RK doopgetuige te te Culemborg op 11 jul 1713, woonde te Culemborg en overleed daar zeer waarschijnlijk in 1716, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Leeuwarden op 13 feb 1716. 
  2.  Wynanda , begr. te Leeuwarden op 15 sep 1728, volgt Vi

IVe.  Dr Simon Wybrandis Franciscus de Geest1, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (IIIb) (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. in 1625, arts, s.s.Med.Dr, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1665, otr. op 5 aug 1652, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Leeuwarden op 17 aug 1652 met Anna Maria Hero'sdr van Peijma1
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hero , luitenant, ovl. te Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) op 26 sep 1729, otr. te Leeuwarden op 29 apr 1681, tr. op 18 mei 1681 met Maria Hagius1. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Johannes Jelisz de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht, ovl. (hoogstens 80 jaar oud uitgaande van doop) voor 1712, tr. (hoogstens 38 jaar oud uitgaande van doop) voor 1670 met Margrietje van den Bosch, dr. van Jan van den Bosch en Elysabeth Wessels van Luynen
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes , ged. te Utrecht (Geertekerk) op 9 nov 1671, groefbidder, koffie, thee en wijnhandelaar, tr. (1) met Anna van Baersdorp, dr. van Jan van Baersdorp (burgemeester van Woerden), ovl. voor 1717. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (45 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Utrecht op 25 feb 1717 met Bartha van Domselaer (Donselaer), dr. van Johan van Domselaer en Cornelia Borculo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana , ged. te Utrecht (Geertekerk) op 6 apr 1670. 
  3.  Johanna , ged. te Utrecht (Geertekerk) op 14 sep 1673. 
  4.  Maria , ged. te Utrecht (NicolaÔkerk) op 3 okt 1675. 
  5.  Simon , ged. te Utrecht (Catharijnekerk) op 2 okt 1676. 
  6.  Margarita , ged. te Utrecht (Geertekerk) op 25 jul 1686. 

Vb.  Isaack de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 24 aug 1634, ovl. (hoogstens 44 jaar oud uitgaande van doop) voor dec 1678, otr. te Vianen, tr. (27 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht (Catharijnekerk) op 18 mrt 1662 met Metje van Santen
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Vianen op 25 mrt 1665, ovl. (hoogstens 1 jaar oud uitgaande van doop) voor feb 1667. 
  2.  Jacobus , ged. te Vianen op 20 feb 1667. 
  3.  Jannichjen , ged. te Vianen op 15 nov 1668. 
  Metje van Santen, otr. (2) te Vianen op 17 nov 1678, tr. te Vianen op 5 dec 1678 met Cornelis van Dortmont
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.   Julius (Jelis) de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. te Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16368, begr. te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666, otr. te Zaltbommel op 25 mrt 1660, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht, Antoni Gasthuis op 10 apr 1660 met Catharina van Heusden, geb. circa 1640. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth , ged. te Utrecht op 27 jan 1666. 
  Catharina van Heusden, tr. (minstens 26 jaar oud) (2) na 1666 met Frederik van Es, meester scheermessenmaker. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Margaretha , tr. met Dirck Boschman, tabaxverkoper in 't Wystraet. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.   Mechtildt de Geest, dr. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 16429, huwelijksgetuige van haar zwager Herman Jansz van Castrop (zie Ve) en haar zus Jannichje de Geest te Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674, begr. te Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706, tr. (26 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht (Domkerk) op 9 dec 1668 met Pieter Hellendael (van Venendaal van den Helm)
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Mechteld van Hennendael, ged. te Utrecht op 24 jan 1669. 

Ve.  Jannichje (Jannetje) de Geest, dr. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, geb. te Utrecht in 1653, woonde in de Elisabethstraat te Utrecht in 1674, otr. te Utrecht op 22 mrt 1674, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 53 jaar oud) te Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674 (getuige: zijn schoonzuster en haar zus Mechtildt de Geest (Vd)) met Herman Jansz van Castrop, geb. te Utrecht circa 1620, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 7 jan 1678. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Benjamin Castrop, ged. te Utrecht op 13 feb 1678, begr. te Utrecht op 25 mei 1718, volgt VIa
  2.  Simeon van Kasterop, ged. EL op 26 apr 1676. 
  Herman Jansz van Castrop, tr. (hoogstens 54 jaar oud) (2) voor 1674 met Elsje Schilders
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Jansz van Castrop, otr. (3) te Utrecht op 9 apr 1648, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 26 apr 1648 met Elsie Schilders
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Jansz van Castrop, tr. (4) met Heijltgen Hendrix
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vf.  Hendrick de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (IVa) (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, geb. circa 1652, gemeentesecretaris van Jutphaas, 1e klerk griffier hof van Utrecht, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht circa 1697, otr. te Jutfaas op 5 sep 1675, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Jutfaas op 27 sep 1675 met Sara van de Ende, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas), woonde in de Nieuwstraat te Utrecht in 1630. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Simon , ged. te Utrecht (Catharijnekerk) op 28 mrt 1676. 
  2.  Benjamin , ged. te Utrecht (Catharijnekerk) op 16 dec 1679. 
  3.  Cornelis , ged. te Utrecht (Domkerk) op 3 nov 1686. 
  4.  Justus , ged. te Utrecht (Catharijnekerk) op 9 dec 1688. 

Vg.   Henrick de Geest14, zn. van Jacob Jelissen de Geest (IVb) (glasschilder, soldaet onder Monsr.de Baers) en Anneke Hendrixc Stuijven, geb. circa 1647, pachter van de katerstede De Hinckenheuvel te Ulft van 1688 tot 1724, pachter van de Diergaarde voor het huis Ulfft te te Ulft van 1688 tot 1723, tr. (ongeveer 49 jaar oud) (1) te Silvolde op 7 feb 169726 met Geertje (Geertien) Smeeinck (Smeenck, Smeenk, Smeinck, Smeink.), dr. van Rutger Smeeinck
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria , volgt VIb
   Henrick de Geest, tr. (resp. hoogstens 43 en hoogstens 17 jaar oud uitgaande van doop) (2) voor 1690 met Maria Geressen Wemmers (van Voorhout27, Wemmersen), dr. van Wemmerus en Joanna , ged. RK te Doesburg op 14 mei 1673, woonde onder Gendringen in 1697, ovl. (hoogstens 24 jaar oud uitgaande van doop) voor 1697. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrick , geb. circa 1690, ovl. (minstens 63 jaar oud) tussen 1753 en 1760, volgt VIc
  2.  Jacobus , volgt VId

Vh.   Maria Pijnacker19,20, dr. van Adam Joseph Christiaens Pijnacker (kunstschilder) en Eva Maria de Geest (IVc), ovl. na 30 sep 1720, tr. (Joannes 46 jaar oud uitgaande van doop) te Leeuwarden op 30 jan 168028 met Joannes Pierson19,29, ged. te Den Haag op 2 aug 1633, doet belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk te Leeuwarden op 26 okt 1698, ovl. (hoogstens 78 jaar oud uitgaande van doop) voor 1712. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Jacobus , ged. RK te Leeuwarden op 3 mei 1697. 

Vi.   Wynanda de Geest25, dr. van Julius Felix de Geest (IVd) (kunstschilder) en Brigitta van Bolten, woont in de Bagijnestraat te Leeuwarden in 1728, begr. te Leeuwarden op 15 sep 1728, relatie met Hendricus Reindrik25
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Brigitta Renderinck, ged. te Leeuwarden op 24 aug 1713. 
  2.  Antonius , ged. te Leeuwarden op 16 feb 1715. 

Generatie VI

VIa.  Benjamin Castrop, zn. van Herman Jansz van Castrop en Jannichje de Geest (Ve), ged. te Utrecht op 13 feb 1678, begr. te Utrecht op 25 mei 1718, otr. te Utrecht op 22 feb 1705, tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 45 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht op 11 mrt 1705 met Maria 's Heerencaspel, ged. te Utrecht op 16 nov 1659, ovl. (92 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht op 14 okt 1752. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Adriana , ged. te Utrecht op 30 aug 1708, ovl. (74 jaar oud uitgaande van doop) op 5 jun 1783, volgt VIIa

VIb.  Maria de Geest (Geesten, Giesten, Giestink), dr. van Henrick de Geest (Vg) en Geertje Smeeinck, relatie met Teunis (Tonis, Tuenis) Abbink (Abbinck, Abink), pachter van de katerstede De Hinckenheuvel na 1724, ovl. te Varsseveld op 14 mrt 1760, begr. te Varsseveld op 16 mrt 1760. 
 Uit deze relatie 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Johanna , ged. te Varsseveld op 15 apr 1732. 
  2.  Geertruijt , ged. te Varsseveld op 15 apr 1742. 
  3.  Johanna , ged. te Varsseveld op 8 jul 1736. 

VIc.  Hendrick de Geest (Henricus), zn. van Henrick de Geest (Vg) en Maria Wemmers, geb. circa 1690, met attestatie van Oosterbeek aangekomen te Velp op 13 sep 1726, ovl. (minstens 63 jaar oud) tussen 1753 en 1760, tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1710 met Geertruyt Rutgersdr
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ruth , geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1766, volgt VIIb
  2.  Derck , geb. te Arnhem circa 1712, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Arnhem op 28 aug 1779, volgt VIIc
  3.  Johanna , geb. circa 1718, begr. te Oosterbeek op 29 feb 1792, volgt VIId
  4.  Willem , geb. voor 1724, ovl. (minstens 48 jaar oud) te Ede op 28 apr 1773, volgt VIIe
  Hendrick de Geest, tr. (resp. ongeveer 33 en 28 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Oosterbeek op 17 mrt 1724 met Maryken van Sonnenberg, dr. van Hendrik van Sonnenberg, ged. te Oosterbeek op 23 feb 1696, ovl. (minstens 28 jaar oud uitgaande van doop) tussen 1724 en 1725. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hendrick de Geest, otr. (3) op 20 okt 1725, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Oosterbeek op 11 nov 172531 met Aeltjen van Kerckhoff, ovl. tussen 1747 en 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hendrick de Geest, tr. (ongeveer 62 jaar oud) (4) te Renkum en Heelsum op 6 mei 175332,33, kerk.huw. te Wageningen op 5 jun 1753 met Elsken Kuerentjes (Keurentjes), ovl. na 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Jacobus de Geest, zn. van Henrick de Geest (Vg) en Maria Wemmers, tr. met Margriet Keuljens
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerardus A. , ged. te Huissen op 1 nov 1720. 

Generatie VII

VIIa.  Maria Adriana Castrop (Casperop), dr. van Benjamin Castrop (VIa) en Maria 's Heerencaspel, ged. te Utrecht op 30 aug 1708, ovl. (74 jaar oud uitgaande van doop) op 5 jun 1783, tr. (resp. 41 uitgaande van doop en ongeveer 49 jaar oud) te Utrecht op 16 dec 1749 met Cornelis Felix, zn. van Bernardus Felix en Johanna de Vries, geb. te Utrecht circa nov 1700, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Utrecht op 12 feb 1789. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Bernardus , geb. te Utrecht op 4 dec 1755, ovl. (83 jaar oud) te Boskoop op 10 mrt 1839, volgt VIIIa

VIIb.   Ruth de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIc) en Geertruyt Rutgersdr, geb. circa 1710, kerkmeester te te Oosterbeek in 1756, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1766, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Oosterbeek op 11 apr 173234 met Hentje (Hendrijn, Hendrika, Hendrina) Cornelissen Cornelis, ovl. te Oosterbeek op 24 feb 1766, begr. te Oosterbeek op 3 mrt 1766. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jantjen , ged. te Oosterbeek op 3 mei 1733. 
  2.  Cornelis , ged. te Oosterbeek op 21 apr 1737, volgt VIIIb
  3.  Hendrick , ged. te Oosterbeek op 8 nov 1740, landeigenaar, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 6 jan 1821, tr. (resp. 26 uitgaande van doop en ongeveer 24 jaar oud) in nov 1766 met zijn nicht Jenneke de Geest, dr. van Derck de Geest (VIIc) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, geb. te Oosterbeek circa 1742, ged. te Arnhem, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Oosterbeek op 7 feb 1819. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geertruijt , ged. te Oosterbeek op 27 mei 1742. 
  5.  Jantje , ged. te Oosterbeek op 16 apr 1745. 
  6.  Derck , ged. te Oosterbeek op 19 feb 1747, ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 1 mrt 1748, begr. te Oosterbeek op 5 mrt 1748. 
  7.  Derk , ged. te Oosterbeek op 26 jan 1749, ovl. (3 maanden oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 23 mei 1749, begr. te Oosterbeek op 27 mei 1749. 
  8.  Jan , ged. te Oosterbeek op 29 aug 1751. 
  9.  Derck , geb. te Oosterbeek op 26 jan 1749, ovl. (73 jaar oud) te Oosterbeek op 12 aug 1822, volgt VIIIc

VIIc.  Derck de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIc) en Geertruyt Rutgersdr, geb. te Arnhem circa 1712, tabaksplanter, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Arnhem op 28 aug 1779, begr. te Oosterbeek op 1 sep 1779, tr. (resp. ongeveer 20 en 18 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 16 apr 1733 met Hendrikje (Hendrijn, Hendrickje Heijntje) Everts (Evers, Eevers), dr. van Evert Jans Reynders en Jenneke Hendricks, ged. te Oosterbeek op 3 jul 1714, ovl. (46 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 7 mrt 1761, begr. te Oosterbeek op 12 mrt 1761. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrick , ged. te Oosterbeek op 1 mei 1735, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 26 jan 1814, volgt VIIId
  2.  Evert , ged. te Oosterbeek op 7 apr 1737, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Arnhem op 9 dec 1810, volgt VIIIe
  3.  Jan , ged. te Oosterbeek op 6 mrt 1740, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Wageningen op 26 jan 1820, relatie met Geurtje Meurs (Muis), dr. van Anthonie Meurs en Johanna Geurtsen, ovl. te Renkum op 27 apr 1813. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Jenneke , geb. te Oosterbeek circa 1742, ged. te Arnhem, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Oosterbeek op 7 feb 1819, tr. met haar neef Hendrick de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIb) en Hentje Cornelis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Geertruyt , ged. te Oosterbeek op 23 feb 1745, begr. te Oosterbeek op 5 sep 1749. 
  6.  Geertruid , ged. te Arnhem op 28 apr 1751. 
  7.  Brant , ged. te Oosterbeek op 3 aug 1755, volgt VIIIf

VIId.  Johanna (Janna) de Geest, dr. van Hendrick de Geest (VIc) en Geertruyt Rutgersdr, geb. circa 1718, begr. te Oosterbeek op 29 feb 1792, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Renkum op 6 nov 1741 met Jan Teunissen
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Willemken , ged. te Renkum op 28 sep 1742. 
  2.  Geertruidt , ged. te Renkum op 28 sep 1742. 
  3.  Geertruit , ged. te Harten op 25 sep 1744. 
  4.  Geertruid , ged. te Renkum in sep 1745. 
  5.  Harmen , ged. te Renkum op 31 jul 1746. 
  6.  Theunis Gerrit , ged. te Renkum op 11 okt 1750. 
  7.  Cornelia , ged. te Renkum op 20 jun 1752. 
  8.  Gerrit , ged. te Renkum op 23 okt 1757. 

VIIe.   Willem de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIc) en Geertruyt Rutgersdr, geb. voor 1724, 30, ovl. (minstens 48 jaar oud) te Ede op 28 apr 1773, tr. (minstens 22 jaar oud) te Otterlo op 24 feb 1747 met Aaltje Willems, ovl. te Ede op 1 mrt 1784. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruyd , ged. te Otterlo op 6 jul 1749. 
  2.  Aaltje , ged. te Ede op 24 feb 1754. 
  3.  Hendrik , ged. te Ede op 19 sep 1758, volgt VIIIg
  Aaltje Willems, relatie (2) met Cornelis Sprengler
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Generatie VIII

VIIIa.  Bernardus Felix, zn. van Cornelis Felix en Maria Adriana Castrop (VIIa), geb. te Utrecht op 4 dec 1755, ged. te Utrecht op 5 dec 1755, ovl. (83 jaar oud) te Boskoop op 10 mrt 1839, tr. (resp. 19 en 17 jaar oud uitgaande van doop) te Leimuiden op 5 nov 1775 met Catharina Maandag, dr. van Hendrik Maandagh en Neeltje Biersteker, ged. te Waarder op 11 jun 1758. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Batavus Bernardus , geb. te Boskoop op 30 mrt 1797, volgt IXa

VIIIb.  Cornelis de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIb) en Hentje Cornelis, ged. te Oosterbeek op 21 apr 1737, relatie met Johanna van Rheden, dr. van JurriŽn van Rheden en Hendrina Geerlicks, geb. te Oosterbeek op 26 feb 1741, ovl. (53 jaar oud) op 4 aug 1794. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. te Oosterbeek op 24 jan 1768, ovl. (30 jaar oud) op 2 jan 1799, volgt IXb
  2.  Hendrina , geb. te Oosterbeek op 16 jul 1769. 

VIIIc.  Derck (Derk, Dirk) de Geest, zn. van Ruth de Geest (VIIb) en Hentje Cornelis, geb. te Oosterbeek op 26 jan 1749, timmerman, ovl. (73 jaar oud) te Oosterbeek op 12 aug 1822, tr. met Grada van Wees, dr. van Jan van Wees, ovl. te Renkum op 6 dec 1835. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan , geb. circa 1778, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arnhem op 25 aug 1856, volgt IXc
  2.  Ruth , geb. te Oosterbeek circa 1782, landbouwer, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Renkum en Heelsum op 25 feb 1809 met Johanna Geertruida Hendriks Evers, dr. van Evert Hendriks en Maartje Barruwen, geb. te Oosterbeek. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Renkum op 30 jul 1823 met Machteld van der Horst, dr. van Hendrik Janssen van der Horst en Gozina Kapel, geb. te (Rheden) circa 1789, dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrick , geb. te Oosterbeek circa 1784, volgt IXd
  4.  Cornelis , geb. te (Oosterbeek) circa 1787, landbouwer, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Renkum op 15 feb 1862, tr. (beiden ongeveer 35 jaar oud) (1) te Renkum op 17 mei 1823 met Adriana Hendriks, dr. van Hendrik Hendriks (landbouwer) en Geertje van de Wall, geb. te (Arnhem) circa 1787, dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Jaantje Otterloo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Geertruij , geb. te (Oosterbeek) circa 1795, dienstmeid, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 40 jaar oud) te Renkum op 17 mei 1823 met Jan Hoolhorst, zn. van Willem Hoolhorst en Sagrina Wilhelmina Guichenon de Chatteljon, geb. te (Rhenen) circa 1782, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIId.  Hendrick de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIc) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. te Oosterbeek op 1 mei 1735, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 26 jan 1814, tr. (resp. 29 uitgaande van doop en 36 jaar oud uitgaande van doop) te Klingelbeek op 15 nov 1764 met Aalbertje Stefens (Alberta) Morren, ged. te Klingelbeek op 22 feb 1728, ovl. (83 jaar oud uitgaande van doop) te Klingelbeek op 20 sep 1811. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Derk , geb. circa 1767, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Arnhem op 22 feb 1838, volgt IXe

VIIIe.  Evert de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIc) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. te Oosterbeek op 7 apr 1737, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) te Arnhem op 9 dec 1810, tr. (resp. 32 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Arnhem op 7 mei 1769 met Catharina Geurtsen Smidt, dr. van Geurt Willemse en Willemijn Berntds, ged. te Slijk Ewijk op 30 dec 1741, ovl. (50 jaar oud uitgaande van doop) te Arnhem op 20 nov 1792. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Derk , geb. te Arnhem op 11 feb 1770, ovl. (54 jaar oud) te Arnhem op 11 aug 1824, volgt IXf
  2.  Jan , ged. te Arnhem op 31 mei 1772. 
  3.  Hendrina , ged. te Arnhem op 31 aug 1775. 
  4.  Albert , ged. te Arnhem op 25 sep 1777, ovl. (41 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam op 23 mei 1819, volgt IXg
  5.  Hendrik , ged. te Arnhem op 31 okt 1779. 
  6.  Hendrina Catharina , ged. te Arnhem op 22 mrt 1781, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam op 31 okt 1837, volgt IXh
  7.  Johannes Martinus , ged. te Arnhem op 8 jun 1783. 
  Evert de Geest, tr. (56 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Arnhem op 2 jun 1793 met Gerdina Schildering
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIf.  Brant de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIc) (tabaksplanter) en Hendrikje Everts, ged. te Oosterbeek op 3 aug 1755, otr. te Leeuwarden op 14 okt 1780, tr. (25 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum op 5 nov 1780, kerk.huw. te Leeuwarden op 5 nov 1780 met Maartje Berends (Beerends, Barents, Beerns, Barends Louws)
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dirk , geb. te Dokkum op 5 sep 1781, ged. te Dokkum op 16 sep 1781. 
  2.  Johanna , geb. te Dokkum op 5 jul 1783, ged. te Dokkum op 13 jul 1783, tr. (31 jaar oud) te Arnhem op 20 apr 1815 met Henricus Lambertus Jansen, zn. van Albert Jansen en Dorothea Evers, geb. te Arnhem, pottebakkersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Dirk , geb. te Dokkum op 29 feb 1788, ged. te Dokkum op 12 mrt 1788. 

VIIIg.  Hendrik de Geest, zn. van Willem de Geest (VIIe) en Aaltje Willems, ged. te Ede op 19 sep 1758, tr. (27 jaar oud uitgaande van doop) te Ede op 30 okt 1785 met Bijtje Jansen, ged. te Otterlo. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje , geb. te Ede op 30 sep 1787, ovl. (70 jaar oud) te Ede op 6 jul 1858, tr. (resp. 42 en ongeveer 44 jaar oud) te Ede op 5 dec 1829 met Teunis van Wees, geb. te Oosterbeek circa 1785, arbeider, schaapherder, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Oosterbeek op 21 nov 1860. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IX

IXa.  Batavus Bernardus Felix, zn. van Bernardus Felix (VIIIa) en Catharina Maandag, geb. te Boskoop op 30 mrt 1797, kantoorbediende, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leiden op 3 apr 1823 met Margaretha Cornelia Pas, dr. van Jan Pas en Maria Gerarda van Goor, geb. te Utrecht op 7 dec 1800. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Bernardus Cornelis , geb. te Leiden op 6 aug 1827, volgt Xa

IXb.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (VIIIb) en Johanna van Rheden, geb. te Oosterbeek op 24 jan 1768, ovl. (30 jaar oud) op 2 jan 1799, relatie met Johanna Morren, dr. van Evert Morren en Geertruijt Jansen, ged. te Oosterbeek op 4 feb 1772, herbergierster, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 17 sep 1841. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Cornelis , geb. te Oosterbeek op 13 feb 1795, ovl. (66 jaar oud) te Oosterbeek op 27 aug 1861, volgt Xb
  2.  Evert , geb. te Oosterbeek op 7 jun 1797, ovl. (69 jaar oud) te Oosterbeek op 28 nov 1866, volgt Xc
  Johanna Morren, dr. van Evert Morren en Geertruijt Jansen, tr. (27 jaar oud uitgaande van doop) (2) op 10 nov 1799 met Willem Jansen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXc.  Jan de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIIc) (timmerman) en Grada van Wees, geb. circa 1778, ged. te Oosterbeek, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arnhem op 25 aug 1856, tr. (ongeveer 55 jaar oud) (1) te Renkum op 10 apr 1834 met Aaltje Hartemink
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jan de Geest, tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) circa 1807 met Teuntje Gerritsen, dr. van Hendrik Gerritsen en Johanna Schut, ovl. te Renkum op 22 jan 1830. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Derk , ged. te Renkum op 8 sep 1808, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) op 5 apr 1874, volgt Xd
  2.  Grada , ovl. te Renkum op 25 nov 1822. 

IXd.  Hendrick (Jan Hendrik) de Geest, zn. van Derck de Geest (VIIIc) (timmerman) en Grada van Wees, geb. te Oosterbeek circa 1784, tuinman, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Utrecht op 21 okt 1812 met Johanna Zweers, dr. van Hendrik Zweers en Hendrina van Minkelen, geb. te Rheden circa 1786, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Laren op 18 jun 1826. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Johanna Hendrika , geb. te Utrecht in 1812, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Arnhem op 11 mei 1852, tr. met Jan Willem Hekkers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jenneke (Jannigje Hendrika Gerarda) , geb. te Utrecht in 1815, dienstbode, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Velp op 28 dec 1887, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) te Rheden op 8 nov 1851 met Aalbert Nuij, zn. van Willem Nuij en Gerritje Brouwer, geb. circa 1818, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik , geb. in 1816. 
  Hendrick de Geest, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Laren op 31 aug 1827 met Grietjen ten Arve, dr. van Hendrik ten Arve (daghuurder) en Willemken Wentzink (daghuurster), geb. te (Ruurlo) circa 1778. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  Derk de Geest, zn. van Hendrick de Geest (VIIId) en Aalbertje Stefens Morren, geb. circa 1767, landbouwer, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Arnhem op 22 feb 1838, tr. met Maria Klasen (Klaasen)
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hendrica , geb. circa 1814, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Arnhem op 3 okt 1865, tr. (resp. ongeveer 21 en 24 jaar oud) te Arnhem op 11 mei 1836 met Teunis van Veelen, zn. van Hendrik van Veelen (herbergier) en Willemina de Vries, geb. te Oosterbeek op 25 feb 1812. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Klasina Alberta , geb. circa 1817, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Arnhem op 30 nov 1823. 

IXf.   Derk de Geest, zn. van Evert de Geest (VIIIe) en Catharina Geurtsen Smidt, geb. te Arnhem op 11 feb 1770, timmerman, ovl. (54 jaar oud) te Arnhem op 11 aug 1824, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Deventer op 5 mei 179735 met Berendina Nijmans (Nijmands), dr. van Jan Nieumans en Aleida Essen Evers, geb. te Twello op 19 jun 1768, ged. te Twello op 19 jun 176836, ovl. (56 jaar oud) te Arnhem op 30 aug 1824. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Evert , geb. te Arnhem op 16 apr 1797, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1798. 
  2.  Evert , geb. te Arnhem op 27 nov 1798, ovl. (56 jaar oud) te Arnhem op 5 sep 1855, volgt Xe
  3.  Jan , geb. te Arnhem op 8 jun 1800, ovl. (77 jaar oud) te Arnhem op 17 mrt 1878, volgt Xf
  4.  Karel , geb. te Arnhem op 7 mrt 1802, volgt Xg
  5.  Mattinus Brand , geb. te Arnhem op 6 okt 1803. 
  6.  Catrina , geb. te Arnhem op 3 feb 1805. 
  7.  Hendrik , geb. te Arnhem op 16 aug 1807, ovl. (40 jaar oud) te Arnhem op 6 aug 1848, volgt Xh
  8.  Johannes Martinus , geb. te Arnhem op 25 sep 1811, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Arnhem op 27 jan 1836 met Aartje van Heerdt, dr. van Aardt van Heerdt en Trijntje van den Heuvel, geb. te Barneveld circa 1809. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 48 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Rhenen op 4 jan 1860 met Jacoba van Heerdt, dr. van Woutertje van Heerdt, geb. te Barneveld circa 1826. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg.  Albert de Geest, zn. van Evert de Geest (VIIIe) en Catharina Geurtsen Smidt, ged. te Arnhem op 25 sep 1777, schildersknecht, ovl. (41 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam op 23 mei 1819, tr. (26 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam op 2 dec 1803 met Christina Elisabeth Ruskoop
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hermanus , geb. te Amsterdam op 14 jun 1804, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 2 mei 1848, volgt Xi
  2.  Evert , ged. te Amsterdam op 18 aug 1806, volgt Xj
  3.  Catharina Elisabeth , geb. te Amsterdam op 16 okt 1808, ged. te Amsterdam op 23 okt 1808. 
  4.  Alida Christina , geb. te Amsterdam op 29 mei 1810, ged. te Amsterdam op 3 jun 1810, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 15 aug 1811. 
  5.  Jan , geb. te Amsterdam op 30 mrt 1812, ovl. (2 dagen oud) te Amsterdam op 1 apr 1812. 
  6.  Jan , geb. te Amsterdam op 21 jul 1813, ovl. (3 maanden oud) te Amsterdam op 27 okt 1813. 

IXh.  Hendrina Catharina de Geest, dr. van Evert de Geest (VIIIe) en Catharina Geurtsen Smidt, ged. te Arnhem op 22 mrt 1781, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam op 31 okt 1837, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en 39 jaar oud) te Rotterdam op 27 mei 1812 met Krijn Leenheer, zn. van Arie Leenheer en Anna Tiel, geb. te Dordrecht op 15 apr 1773, ged. te Dordrecht op 17 apr 1773, zaagmolenaarsknecht, woonde Hoogen Zeedijk wijk A nummer 68 te Rotterdam in mei 1812. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Arie , geb. te Rotterdam op 18 mrt 1813. 
  2.  Krijn , geb. te Rotterdam op 4 nov 1815, militair, ovl. (65 jaar oud) te Harderwijk op 1 mrt 1881. 
  3.  Petrus Cornelis , geb. te Rotterdam op 16 feb 1818, kleermaker, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam op 28 mrt 1882, tr. (40 jaar oud) te Rotterdam op 9 jun 1858 met Maria Sophia StŲlzner. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie X

Xa.  Bernardus Cornelis Felix, zn. van Batavus Bernardus Felix (IXa) (kantoorbediende) en Margaretha Cornelia Pas, geb. te Leiden op 6 aug 1827, tr. met Anna Maria Backer, dr. van Abraham Backer (ontvanger directe belastingen te Amsterdam) en Elizabeth Johanna van Engelen, geb. te Amsterdam op 17 apr 1835, ovl. (42 jaar oud) te Groningen op 22 aug 1877. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina , geb. te Bolsward op 6 feb 1866, volgt XIa

Xb.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (IXb) en Johanna Morren (herbergierster), geb. te Oosterbeek op 13 feb 1795, ged. te Oosterbeek op 14 feb 1795, arbeider, ovl. (66 jaar oud) te Oosterbeek op 27 aug 1861, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Oosterbeek op 6 mrt 1817 met Claasje Hartman, ged. te Hogeveen bij Nootdorp in 1791, ovl. (ongeveer 53 jaar oud uitgaande van doop) te Oosterbeek op 1 jan 1845. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johanna , geb. te Oosterbeek op 27 jun 1819, dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) te Ede op 6 nov 1894, tr. (resp. 28 en ongeveer 32 jaar oud) te Oosterbeek op 6 mei 1848 met Geurt van den Hul, zn. van Rut van den Hul en Berendina Pluim, geb. te Bennekom in 1815, arbeider, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Ede op 8 feb 1902. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Rutger , geb. te Arnhem op 27 jun 1819, ovl. (50 jaar oud) te Renkum op 22 apr 1870, volgt XIb
  3.  Jantjen (Jaantje) , geb. te Oosterbeek op 17 mei 1822, ovl. (60 jaar oud) te Oosterbeek op 17 jan 1883, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Renkum op 28 jun 1847 met Wouter Hulstein, zn. van Wouter Hulstein (Kar-voerman) en Harmiena Meijnen, geb. te Eerbeek op 29 aug 1819, karvoerman, ovl. (77 jaar oud) te Oosterbeek op 21 sep 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Evert , geb. te Oosterbeek op 19 dec 1824, ovl. (59 jaar oud) te Arnhem op 15 apr 1884, volgt XIc
  5.  Willem , geb. te Oosterbeek op 31 jul 1828, ovl. (56 jaar oud) op 21 okt 1884, volgt XId
  Cornelis de Geest, tr. (resp. 51 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Renkum op 6 feb 1847 met Henders Dijkman, dr. van Hendrik Dijkman en Dersken Heerkate, geb. te Verwolde circa 1801, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oosterbeek op 17 dec 1853. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Evert de Geest, zn. van Rutger de Geest (IXb) en Johanna Morren (herbergierster), geb. te Oosterbeek op 7 jun 1797, ged. te Oosterbeek op 18 jun 1797, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Oosterbeek op 28 nov 1866, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Oosterbeek op 1 nov 1821 met Nolda (Arnolda) Lankwaarden (Lankwaarde, Langwaarde), dr. van Berend Lankwaarde(n) (kleermaker) en Jacomijna Morren, geb. te Oosterbeek op 14 aug 1796, ged. te Oosterbeek op 21 aug 1796, ovl. (78 jaar oud) te Oosterbeek op 18 okt 1874, begr. te Oosterbeek. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacomina , geb. circa 1825, dienstmeid, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Renkum op 13 mei 1854 met Arend Albers, geb. circa 1825. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Wilhelmina , geb. te Oosterbeek in 1827, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Renkum op 15 apr 1853 met Jan Menting, zn. van Jacobus Menting en Aaltje van Roekel, geb. circa 1827. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Berend , geb. te Oosterbeek op 20 okt 1828, ovl. (68 jaar oud) te Oosterbeek op 11 nov 1896, volgt XIe
  4.  Rutger , geb. in 1831, volgt XIf
  5.  Willem , ovl. te Renkum op 24 dec 1910, tr. te Arnhem op 14 mei 1862 met Harmina Peppinck, dr. van Marinus Carel Peppinck en Jenneke Zweers, ovl. te Renkum op 24 mrt 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes , geb. te Oosterbeek op 18 jun 1837, ovl. (2 maanden oud) te Oosterbeek op 16 sep 1837. 
  7.  Hilmar Johannes , geb. te Oosterbeek op 23 jun 1839. 

Xd.  Derk de Geest, zn. van Jan de Geest (IXc) en Teuntje Gerritsen, ged. te Renkum op 8 sep 1808, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) op 5 apr 1874, tr. (resp. 35 uitgaande van doop en 32 jaar oud) te Renkum op 17 aug 1844 met Hanneke Lamers, dr. van Jan Jacob Lamers en Hendrina van Rheede, geb. te Renkum op 9 jan 1812, ovl. (81 jaar oud) te Renkum op 24 nov 1893. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Jacob , geb. te Arnhem op 25 okt 1848, ovl. (32 jaar oud) te Renkum op 31 okt 1880, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Renkum op 12 mei 1877 met Maria van den Born, dr. van Berend van den Born en Geurtje van Voorst, geb. te Renkum op 4 feb 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Evert de Geest, zn. van Derk de Geest (IXf) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. te Arnhem op 27 nov 1798, timmerman/winkelier, ovl. (56 jaar oud) te Arnhem op 5 sep 1855, tr. (resp. 35 en ongeveer 32 jaar oud) te Arnhem op 23 jul 1834 met Bartha Aalders, geb. te Rheden circa 1802. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendricus Hermanus , geb. te Arnhem op 26 feb 1835, tr. (gesch. resp. 60 en ongeveer 56 jaar oud te Arnhem op 8 jul 1895) met Christina Paulina ten Kleij, geb. te Wijhe in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Derk , geb. te Arnhem op 9 okt 1836, volgt XIg
  3.  Antonia , geb. te Arnhem op 26 apr 1845. 
  Bartha Aalders, relatie (2) met Pieter Bolman
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Xf.  Jan de Geest, zn. van Derk de Geest (IXf) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. te Arnhem op 8 jun 1800, bakker in de Roggestraat, geboortegetuige van zijn kleindochter Johanna Elisabeth Hagenbeek (XIIo) op 24 mei 1870, ovl. (77 jaar oud) te Arnhem op 17 mrt 1878, begr. te Arnhem op 20 mrt 1878, tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Arnhem op 16 apr 1828 met Lutje van Ommen, dr. van Jan Zweezen van Ommen en Berendje Wouters, geb. te Arnhem in 1794, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Arnhem op 8 mrt 1833. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Berendina Catharina , geb. te Arnhem op 26 jan 1829, tr. (resp. 26 en 37 jaar oud) te Arnhem op 4 okt 1855 met Pieter Hendrik Boonzaaier, zn. van Pieter Boonzaier en Hendrika van der Wall, geb. te Arnhem op 14 apr 1818, onderwijzer te Nijmegen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Berendina , geb. te Arnhem op 1 jun 1831, ovl. (46 jaar oud) te Arnhem op 17 mrt 1878, relatie met Aart Arnoldus Bitter, zn. van Lamert Bitter (winkelier) en Ienneke van Ommeren, geb. te Arnhem op 30 jan 1827, koopman, ovl. (33 jaar oud) te Arnhem op 27 dec 1860. Uit deze relatie geen kinderen. 
  Jan de Geest, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) (2) te Rheden op 1 nov 1834 met Betje Koestapel, dr. van Jan Hendrikszen Koestapel (schoolmeester) en Maria Harmsen Rietmans, geb. te Rheden op 20 nov 1805, ged. te Rheden op 1 dec 1805, ovl. (77 jaar oud) te Arnhem op 2 jan 1883, begr. te Arnhem op 4 jan 1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Diederica Baldina , geb. te Arnhem in 1836, tr. (resp. ongeveer 28 en 33 jaar oud) te Arnhem op 15 jun 1865 met Jan Donker, zn. van Jan Donker en Maria Noppen, geb. te Alphen en Rietveld op 15 aug 1831, timmerman, ovl. (64 jaar oud) te Arnhem op 12 sep 1895, begr. te Arnhem op 14 sep 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lutje , geb. te Arnhem op 18 mrt 1837. 
  3.  Derk Baldus , geb. te Arnhem op 8 feb 1839, huwelijksgetuige van zijn zwager Johannes Siblesz en zijn zus Johanna Margaretha de Geest te Arnhem op 3 jun 1874. 
  4.  Lieze (Johanna Elisabeth) , geb. te Arnhem op 1 nov 1840, ovl. (76 jaar oud) te Arnhem op 7 apr 1917, volgt XIh
  5.  Johanna Margaretha , geb. te Arnhem op 26 jul 1842, ovl. (73 jaar oud) te Arnhem op 4 apr 1916, tr. (resp. 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Arnhem op 3 jun 1874 (getuigen: zijn zwager en haar broer Derk Baldus de Geest en zijn zwager en haar zwager Dirk Sander Arie Hagenbeek (zie XIh)) met Johannes Siblesz, zn. van Jeremias Siblesz en Sara Waller, geb. te Epe (Gld) in 1843. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Herman , geb. te Arnhem op 17 mei 1844. 
  7.  Geertruida Wilhelmina , geb. te Arnhem op 10 jun 1847, ovl. (75 jaar oud) op 18 jun 1922. 


  Jan de Geest, tr. (3) met Gerrigje van Wilsum
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xg.  Karel de Geest, zn. van Derk de Geest (IXf) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. te Arnhem op 7 mrt 1802, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 5 mei 1830 met Maria Konstantina Wolff, dr. van Johan Everhart Wolff en Maria Halfman, geb. te Rotterdam in 1806. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johan Everhard , geb. te Rotterdam op 31 jan 1831, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 25 feb 1909, volgt XIi
  2.  Maria Konstantina , geb. te Rotterdam op 19 jan 1833, tr. (21 jaar oud) te Rotterdam op 13 dec 1854 met NN Gijzen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elizabeth , geb. te Rotterdam op 26 jun 1837. 

Xh.  Hendrik de Geest, zn. van Derk de Geest (IXf) (timmerman) en Berendina Nijmans, geb. te Arnhem op 16 aug 1807, timmerman, ovl. (40 jaar oud) te Arnhem op 6 aug 1848, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Doesburg op 27 apr 1837 met Aaltje Wiggerts (Vickers), dr. van Steven Vickers en Berendina Vinkenburg, geb. te Doesburg op 30 dec 1809, ovl. (67 jaar oud) te Arnhem op 16 nov 1877. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Derk , geb. te Arnhem op 16 feb 1838, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 6 jul 1910, volgt XIj
  2.  Steven , geb. te Arnhem in 1840, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Arnhem op 16 dec 1921, volgt XIk
  3.  Berendina , geb. in 1842, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Arnhem op 11 nov 1906. 
  4.  Wilhelmina , geb. op 26 okt 1844. 
  5.  Hendrika , geb. te Arnhem op 8 jul 1847. 
  6.  Aaltje , geb. te Arnhem op 8 jul 1847. 

Xi.  Hermanus de Geest, zn. van Albert de Geest (IXg) (schildersknecht) en Christina Elisabeth Ruskoop, geb. te Amsterdam op 14 jun 1804, ged. te Amsterdam op 20 jun 1804, kapper, doopgetuige van zijn neef Evert de Geest, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 2 mei 1848, relatie met Dirkje Lens, dr. van Hendericus Gerardus Lens en Wilhelmina van Egdom, geb. te Amsterdam op 7 jun 1801, ged. te Amsterdam op 19 jul 1801, baker. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Jan , geb. te Amsterdam op 17 apr 1834, volgt XIl

Xj.  Evert de Geest, zn. van Albert de Geest (IXg) (schildersknecht) en Christina Elisabeth Ruskoop, ged. te Amsterdam op 18 aug 1806, schilder, tr. (29 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam op 4 mei 1836 met Anna Martha Elisabeth Smit
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Evert , geb. te Amsterdam op 17 nov 1838, (getuige: zijn oom Hermanus de Geest (Xi)). 
  2.  Elizabeth , geb. te Amsterdam op 17 aug 1841. 
  3.  Johannes , geb. te Amsterdam op 17 okt 1842. 

Generatie XI

XIa.  Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina Felix, dr. van Bernardus Cornelis Felix (Xa) en Anna Maria Backer, geb. te Bolsward op 6 feb 1866, tr. (resp. 19 en ongeveer 30 jaar oud) te de Bilt op 13 aug 1885 met Nicolaas Cornelis Jacobus de Minjer, zn. van Nicolaas de Minjer (koopman, groenteverkoper) en Maria Jacoba Schindehutte, geb. te Amsterdam 1854 of 1855. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Maria , geb. te Hoogblokland op 3 jul 1886, ovl. (84 jaar oud) op 26 aug 1970, volgt XIIa

XIb.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xb) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. te Arnhem op 27 jun 1819, voermansknecht, ovl. (50 jaar oud) te Renkum op 22 apr 1870, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Renkum op 7 mei 1842 met Geurtje Thomassen, dr. van Thomas Thomassen (arbeider) en Maartje Rochel, geb. te Oosterbeek in 1815, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Arnhem op 8 feb 1897. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis , geb. te Oosterbeek op 25 jun 1843, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem op 1 jun 1912, volgt XIIb
  2.  Maria , geb. te Oosterbeek op 16 mrt 1845, ovl. (75 jaar oud) te Arnhem op 17 sep 1920, volgt XIIc
  3.  Kaatje , geb. te Oosterbeek op 26 jun 1847, ovl. (55 jaar oud) te Arnhem op 23 mei 1903, volgt XIId
  4.  Tonia (Toontje) , geb. te Oosterbeek op 12 jul 1849, ovl. (43 jaar oud) te Arnhem op 16 dec 1892, volgt XIIe
  5.  Hendrina (Henders) , geb. te Oosterbeek op 6 apr 1851, ovl. (44 jaar oud) te Arnhem op 12 okt 1895, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Arnhem op 5 apr 1879 met Hendrik Stevens, geb. te Arnhem op 19 mei 1852, arbeider, ovl. (32 jaar oud) te Arnhem op 4 okt 1884. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Pieter Rutger , geb. te Arnhem op 1 nov 1852, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem op 9 okt 1937, volgt XIIf
  7.  Geurtje Johanna , geb. te Arnhem op 25 nov 1853. 
  8.  Gerharda Jeannette , geb. te Arnhem op 16 mrt 1856, volgt XIIg

XIc.  Evert de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xb) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. te Oosterbeek op 19 dec 1824, ovl. (59 jaar oud) te Arnhem op 15 apr 1884, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Renkum op 30 apr 1853 met Maria Willemina Thomassen, dr. van Jan Thomassen en Everdina Hulstein, geb. te Arnhem in 1822, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Arnhem op 21 nov 1909. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan , geb. te Oosterbeek op 8 sep 1853, ovl. (8 maanden oud) te Oosterbeek op 6 jun 1854. 
  2.  Jan , geb. te Renkum op 28 jul 1855, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 10 feb 1935. 
  3.  Cornelis , geb. te Renkum op 17 mei 1858, ovl. (66 jaar oud) te Arnhem op 19 nov 1924, volgt XIIh
  4.  Everdina , geb. te Arnhem op 27 mei 1860, ovl. (77 jaar oud) te Renkum op 11 dec 1937, tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Renkum op 11 mei 1887 met Peter Vos, geb. te Renkum in 1864, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Renkum op 29 jul 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Klaasje , geb. te Arnhem op 3 aug 1861, ovl. (6 maanden oud) te Arnhem op 18 feb 1862. 

XId.  Willem de Geest, zn. van Cornelis de Geest (Xb) (arbeider) en Claasje Hartman, geb. te Oosterbeek op 31 jul 1828, ovl. (56 jaar oud) op 21 okt 1884, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Arnhem op 30 jan 1856 met Geertruy Hendriks, dr. van Gerrit Hendriks en Lubbigjen van Essen, geb. te Terwolde in 1830, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 3 aug 1875. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  NN , geb. te Renkum op 11 mrt 1857 (doodgeb.). 
  2.  Cornelis , geb. te Oosterbeek op 28 feb 1860. 
  3.  Gerrit , geb. te Arnhem op 23 mrt 1863, ovl. (59 jaar oud) te Doorwerth op 10 aug 1922, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Doesburg op 6 okt 1888 met Johanna Wilhelmina Jansen, dr. van Gradus Jansen en Johanna Gerharda Salemink, geb. in 1864. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en ongeveer 58 jaar oud) (2) te Arnhem op 20 okt 1909 met Johanna Maria DaniŽls, dr. van Albertus DaniŽls en Gosina Bus, geb. te Arnhem in 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Willem , geb. te Arnhem op 8 sep 1866, ovl. (71 jaar oud) te Apeldoorn op 17 jun 1938, volgt XIIi
  5.  Geertruida , geb. te Elst in 1869, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Arnhem op 26 okt 1892 met Petrus Franciscus Hasselbach, zn. van Cornelis Johannes Hasselbach (steenhouwer) en Everdina Theodora Spaen, geb. te Schoterland in 1872, bleekersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem de Geest, tr. (resp. 47 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Renkum op 6 mei 1876 met Wilhelmina Frederika Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. in 1849. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gerdina Wilhelmina , geb. te Oosterbeek op 4 jul 1877. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Oosterbeek op 24 jan 1879, volgt XIIj
  3.  Jantjen , geb. te Oosterbeek op 23 nov 1882, tr. (22 jaar oud) te Renkum op 11 mei 1905 met Hendrikus van den Born, dr. van Wouter van den Born en Elsje Serie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIe.  Berend de Geest, zn. van Evert de Geest (Xc) (landbouwer) en Nolda (Arnolda) Lankwaarden, geb. te Oosterbeek op 20 okt 1828, huisknecht, tolgaarder, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) te Oosterbeek op 11 nov 1896, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 4 jun 1858 met Heiltje Hafkamp, dr. van Jan Eimbert Hafkamp en Gerritje Westhof, geb. te Apeldoorn op 4 jun 1832, ovl. (58 jaar oud) te Oosterbeek op 28 apr 1891. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Evert , geb. te Arnhem op 21 aug 1860, ovl. (78 jaar oud) te Oosterbeek op 11 jul 1939, volgt XIIk
  2.  Gerritje , geb. te Oosterbeek op 21 jul 1858, ovl. (75 jaar oud) te Oosterbeek op 5 dec 1933. 
  3.  Arnold , geb. te Oosterbeek op 20 mrt 1864, ovl. (69 jaar oud) op 5 dec 1933. 
  4.  Arend , geb. op 15 jan 1866. 
  5.  Bernard , geb. op 22 sep 1868, ovl. (78 jaar oud) op 3 jan 1947, volgt XIIl
  6.  Hendrik , geb. op 3 jan 1871, ovl. (70 jaar oud) op 3 feb 1941. 
  7.  Mientje , geb. op 1 jan 1873, ovl. (70 jaar oud) op 17 apr 1943. 
  8.  Anna Aleida , geb. op 27 apr 1874, ovl. (65 jaar oud) op 12 mei 1939. 
  9.  Eimbart Jan , geb. te Oosterbeek op 26 jul 1862. 

XIf.  Rutger de Geest, zn. van Evert de Geest (Xc) (landbouwer) en Nolda (Arnolda) Lankwaarden, geb. in 1831, tr. (resp. ongeveer 30 en 28 jaar oud) te Arnhem op 21 aug 1861 met Willemina Jacoba Berends, dr. van Aalt Jan Berends en Willemina Essenstam, geb. te Beekbergen op 24 mrt 1833, ovl. (56 jaar oud) te Arnhem op 15 sep 1889. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Karel , geb. in dec 1861, ovl. (26 dagen oud) te Arnhem op 10 jan 1862. 
  2.  Arnolda , geb. circa 1864, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Arnhem op 18 feb 1870. 
  3.  Aalt Jan , geb. te Arnhem op 16 jul 1865, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 23 sep 1933, volgt XIIm

XIg.  Derk de Geest, zn. van Evert de Geest (Xe) (timmerman/winkelier) en Bartha Aalders, geb. te Arnhem op 9 okt 1836, relatie met Hendrica Aleida Ring, geb. te Arnhem circa 1826. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Derk , geb. te Arnhem op 28 aug 1858. 
  2.  Hendrica Aleida , geb. te Arnhem op 30 jan 1861. 
  3.  Everdina , geb. te Arnhem op 5 mei 1866. 

XIh.  Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest, dr. van Jan de Geest (Xf) (bakker in de Roggestraat) en Betje Koestapel, geb. te Arnhem op 1 nov 1840, ovl. (76 jaar oud) te Arnhem op 7 apr 1917, begr. te Arnhem op 10 apr 1917, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Arnhem op 30 jul 1863 met Dirk Sander Arie (Derk Sander Arie) Hagenbeek, zn. van Rut Hagenbeek (schipper en loods) en Judith van Dodeweerd (dienstmeid), geb. te Ruhrort (D) op 22 okt 1832, ged. te Rotterdam op 30 dec 1832, bakker, geboortegetuige van zijn nicht Johanna Engelina Hagenbeek op 6 mei 1874, huwelijksgetuige van zijn zwager Johannes Siblesz en zijn schoonzuster Johanna Margaretha de Geest te Arnhem op 3 jun 1874, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 17 jun 1911, begr. te Arnhem op 21 jun 1911. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Rut Jan , geb. te Arnhem op 12 okt 1864, ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 8 jun 1866. 
  2.  Jan Bernardus , geb. te Arnhem op 9 mei 1866 (getuige: zijn oudoom Jan van Dodewaard), ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 29 jun 1867. 
  3.  Dirk Sander Arie , geb. te Arnhem op 13 mrt 1868, ovl. (44 jaar oud) te Arnhem op 17 jul 1912, volgt XIIn
  4.  Johanna Elisabeth , geb. te Arnhem op 24 mei 1870, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1896, volgt XIIo
  5.  Cornelis Jorden , geb. te Arnhem op 18 mei 1872, ovl. (40 dagen oud) te Arnhem op 27 jun 1872. 
  6.  Cor (Cornelis Jorden) , geb. te Arnhem op 6 jun 1873, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 25 nov 1942, volgt XIIp
  7.  Rut , geb. te Arnhem op 19 mei 1875, ovl. (3 maanden oud) te Arnhem op 16 sep 1875, begr. te Arnhem op 18 sep 1875. 
  8.  Jan Jacob , geb. te Arnhem op 18 jun 1876, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 21 okt 1955, volgt XIIq
  9.  Rut Jan , geb. te Arnhem op 12 okt 1877, volgt XIIr
  10.  Dirk Baldus , geb. te Arnhem op 13 feb 1879, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 20 feb 1952, volgt XIIs
  11.  Geertruida Wilhelmina , geb. te Arnhem op 3 sep 1880, ovl. (3 dagen oud) te Arnhem op 6 sep 1880, begr. te Arnhem op 7 sep 1880. 
  12.  Geertruida Wilhelmina , geb. te Arnhem op 19 mrt 1882, ovl. (23 jaar oud) te Arnhem op 10 apr 1905, begr. te Arnhem op 13 apr 1905. 
  13.  Arent , geb. te Arnhem op 31 jul 1884, ovl. (75 jaar oud) te IJmuiden op 13 okt 1959, volgt XIItXIi.  Johan Everhard de Geest, zn. van Karel de Geest (Xg) en Maria Konstantina Wolff, geb. te Rotterdam op 31 jan 1831, vleeshouwer, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 25 feb 1909, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 26 okt 1853 met Helena Struijk, geb. te Rotterdam op 6 mei 1830, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam op 1 mrt 1898. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Constantina , geb. te Rotterdam op 27 nov 1853. 
  2.  Gregorius Johan , geb. te Rotterdam op 21 okt 1855. 
  3.  Christina Wilhelmina , geb. te Rotterdam op 27 jul 1857. 
  4.  Anna Christina , geb. te Rotterdam op 22 mei 1860. 
  5.  Johan Everhard , geb. te Rotterdam op 3 jun 1862, ovl. (ťťn dag oud) na 4 jun 1862. 
  6.  Johan Everhard , geb. te Rotterdam op 17 okt 1865. 
  7.  Carel , geb. te Rotterdam op 22 jan 1868. 
  8.  Gerardus Wilhelmus , geb. te Rotterdam op 14 feb 1871. 

XIj.  Derk de Geest, zn. van Hendrik de Geest (Xh) (timmerman) en Aaltje Wiggerts, geb. te Arnhem op 16 feb 1838, timmerman, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 6 jul 1910, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Arnhem op 2 sep 1863 met Johanna Antonia Diederich, dr. van Engelbert Diederick en Johanna Antonia Slik, geb. te Dieren in aug 1839, dienstmeid, ovl. (63 jaar oud) te Arnhem op 22 dec 1902. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrik , geb. te Arnhem op 8 nov 1863, ovl. (88 jaar oud) te Arnhem op 13 jul 1952, volgt XIIu
  2.  Albertus , geb. te Arnhem op 13 jan 1867. 
  3.  Aaltje , geb. te Arnhem op 19 dec 1867. 
  4.  Bertha , geb. te Arnhem op 14 nov 1869, ovl. (54 jaar oud) te Arnhem op 9 okt 1924, tr. met Cornelis Philippus van Doorn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes Antonius , geb. te Arnhem op 30 apr 1873, smid, tr. (26 jaar oud) (1) te Arnhem op 7 jun 1899 met Wilhelmina Wissner, dr. van Christoph Wissner en Gijsberta Maria Lammers. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 37 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Arnhem op 14 sep 1910 met Frederika Kreunen, dr. van Gerrit Kreunen en Frederika Egelink, geb. te Zutphen circa 1877. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Derk , geb. te Arnhem op 17 nov 1875. 
  7.  Steven , geb. te Arnhem op 31 aug 1879, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam op 18 mei 1973, volgt XIIv

XIk.  Steven de Geest, zn. van Hendrik de Geest (Xh) (timmerman) en Aaltje Wiggerts, geb. te Arnhem in 1840, tuinman, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Arnhem op 16 dec 1921, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Arnhem op 15 mei 1867 met Hendrika Gerdina Bos, dr. van Roelof Bos en Frederika Hietbrink, geb. te Velp circa 1841, keukenmeid. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Arnhem op 29 mei 1867, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor aug 1875. 
  2.  Hendrik , geb. te Arnhem op 25 aug 1868, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor feb 1873. 
  3.  Frederik , geb. te Arnhem op 29 okt 1870. 
  4.  Hendrik , geb. te Arnhem op 24 feb 1873. 
  5.  Aaltje , geb. te Arnhem op 17 aug 1875. 
  6.  Berendina , geb. te Arnhem op 18 okt 1877. 
  7.  Derkje , geb. te Arnhem op 17 aug 1879. 
  8.  Hendrica , geb. te Arnhem op 13 jan 1882. 

XIl.  Jan de Geest, zn. van Hermanus de Geest (Xi) (kapper) en Dirkje Lens (baker), geb. te Amsterdam op 17 apr 1834, ged. te Amsterdam op 5 mei 1834, schoenmaker, tr. (resp. 28 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 21 mei 1862 met Alida Heerekop, dr. van Antonie Heerekop en Janneke Kooltjes, geb. circa 1842. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Alida , geb. te Amsterdam op 21 apr 1863. 
  2.  Jan , geb. te Amsterdam op 1 mrt 1864, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 26 mei 1865. 
  3.  Evert Jan , geb. te Amsterdam op 16 okt 1866. 
  4.  Jan , geb. te Amsterdam op 7 dec 1869, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam in 1949, volgt XIIw
  5.  Arnolda , geb. te Amsterdam op 20 jan 1871. 
  6.  Wilhelmina Elisabeth , geb. te Amsterdam op 5 dec 1871. 

Generatie XII

XIIa.  Anna Maria de Minjer, dr. van Nicolaas Cornelis Jacobus de Minjer en Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina Felix (XIa), geb. te Hoogblokland op 3 jul 1886, ovl. (84 jaar oud) op 26 aug 1970, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Barradeel op 12 okt 1911 met Johannes Anes Jukema, zn. van Ane Jelles Jukema en Jetske Pieters Anema, geb. te Sexbierum op 21 jan 1876, predikant, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 4 feb 1947. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Hesther Elisabeth Juckema, geb. te Rinsumageest op 5 jul 1917, ovl. (89 jaar oud) op 31 dec 2006, volgt XIIIa
  2.  Elizabeth Johanna Anna Wilhelmina , geb. te Dantumadeel op 14 sep 1913, ovl. (24 jaar oud) te Soest op 3 mrt 1938. 

XIIb.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Oosterbeek op 25 jun 1843, voermansknecht, ovl. (68 jaar oud) te Arnhem op 1 jun 1912, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Arnhem op 6 mrt 1867 met Johanna Wilhelmina Gorseling, dr. van Jan Gorseling en Margritha Meyer Zuiderkamp, geb. te Arnhem in 1844, dienstmeid, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Arnhem op 4 jan 1926. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Margaretha Jannetje , geb. te Arnhem op 31 jan 1865, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 14 feb 1943, volgt XIIIb
  2.  Rutger , geb. te Arnhem op 20 jan 1868, ovl. (68 jaar oud) te Woerden op 16 jul 1936, volgt XIIIc
  3.  Geurt , geb. te Arnhem op 11 dec 1869, ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 3 jan 1871. 
  4.  Cornelis Johannes , geb. te Arnhem op 9 apr 1872, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem op 24 nov 1934, volgt XIIId
  5.  Geurt Johannes , geb. te Arnhem op 25 mrt 1875, ovl. (75 jaar oud) te Arnhem op 19 feb 1951, volgt XIIIe
  6.  Johanna Wilhelmina , geb. te Arnhem op 20 nov 1879, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Arnhem op 7 okt 1903 met Jan Albertus Booms, zn. van Dirk Booms en Gerritjen Leussink, geb. te Arnhem in 1879, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Renkum op 17 sep 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Martha Maria , geb. te Arnhem op 11 jan 1882, tr. (22 jaar oud) te Arnhem op 7 dec 1904 met Gerrit ten Broek, zn. van Anthonie ten Broek en Bartha Veldhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jan Rutger , geb. te Arnhem op 10 jun 1878, ovl. (57 jaar oud) te Arnhem op 20 apr 1936, volgt XIIIf
  9.  Piet Arien , geb. te Arnhem op 24 mei 1884, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem op 29 jan 1967, volgt XIIIg

XIIc.  Maria de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Oosterbeek op 16 mrt 1845, dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) te Arnhem op 17 sep 1920, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Arnhem op 4 nov 1868 met Arien van Rekum, zn. van Arnoldus Willem van Rekum en Jenneke van Toor, geb. te Herveld gem. Valburg in 1845, leerlooijer, geboortegetuige van zijn neef Pieter Rutger de Geest op 27 mrt 1874, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Arnhem op 6 jan 1911. 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  Arnoldus Willem , geb. te Arnhem op 7 nov 1868. 
  2.  Rut Gerrit Jacobus , geb. te Arnhem in jul 1871. 
  3.  Arie Marinus Pieter , geb. te Arnhem in jan 1874, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Arnhem op 14 jan 1903 met zijn nicht Geurtje Johanna Willemsen, dr. van Jacobus Willemsen (metselaar) en Kaatje de Geest (XIId), geb. te Arnhem in jan 1875. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geurt Johan , geb. te Arnhem op 18 jan 1877. 
  5.  Jacob , geb. te Arnhem in okt 1878. 
  6.  Johannes Marinus , geb. te Arnhem in jun 1881. 
  7.  Marinus Cornelis , geb. te Arnhem op 7 feb 1884. 
  8.  Piet Rutger , geb. te Arnhem op 28 mei 1887. 

XIId.  Kaatje de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Oosterbeek op 26 jun 1847, ovl. (55 jaar oud) te Arnhem op 23 mei 1903, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Arnhem op 25 mei 1870 met Jacobus Willemsen, zn. van Jacobus Willemsen en Wilhelmina Hendriksen, geb. te Pannerden in 1845, metselaar, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 10 feb 1893. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geurtje Johanna , tr. met haar neef Arie Marinus Pieter van Rekum, zn. van Arien van Rekum (leerlooijer) en Maria de Geest (XIIc) (dienstmeid). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIe.  Tonia (Toontje) de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Oosterbeek op 12 jul 1849, ovl. (43 jaar oud) te Arnhem op 16 dec 1892, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Renkum op 20 sep 1876 met Wouter Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. te Oosterbeek op 25 apr 1855, metselaar. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter Rutger , geb. te Arnhem op 27 mrt 1874 (getuige: zijn aangetrouwd oom Arien van Rekum (zie XIIc)). 
  2.  Johannes Faber, geb. in okt 1879, ovl. (11 maanden oud) te Renkum op 22 sep 1880. 
  3.  Johannes Faber, geb. te Arnhem op 8 mrt 1886. 

XIIf.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Arnhem op 1 nov 1852, schilder, verver, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem op 9 okt 1937, tr. (beiden 24 jaar oud) te Arnhem op 12 mei 1877 met Johanna Hendrika Faber, dr. van Jan Faber en Gerritje Gerritsen, geb. te Renkum op 25 sep 1852, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem op 7 sep 1937. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter Rutger , geb. te Arnhem op 6 mrt 1878, ovl. (36 jaar oud) te Arnhem op 23 feb 1915, volgt XIIIh
  2.  Geurt Johannes , geb. te Arnhem op 21 apr 1880. 
  3.  Johanna Hendrika , geb. te Arnhem op 11 mei 1883, ovl. (11 maanden oud) te Arnhem op 9 mei 1884. 
  4.  Johannes Hendrikus , geb. te Arnhem op 7 mrt 1885, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem op 3 jun 1947, volgt XIIIi
  5.  Johanna Hendrika , geb. te Arnhem op 26 okt 1887, ovl. (57 jaar oud) te Apeldoorn op 3 mei 1945, tr. (1) met Adrianus Hendrikus Otten. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Arnhem op 7 feb 1912 met Reindt Overdijkink, zn. van Reindt Overdijkink en Maggelina Gerritsen, geb. circa 1888, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Arnhem op 3 feb 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gerardus Wilhelm , geb. te Arnhem op 14 mrt 1889, rijtuigpoetser, woont in te Enschede in jun 1915, tr. (resp. 26 en minstens 25 jaar oud) te Arnhem op 14 jul 1915 met Gerritje Maartje Wolven, dr. van Paulus Wolven (sigarenmaker) en Maartje Hakstege, geb. te Wageningen voor 31 dec 1889, ovl. (minstens 57 jaar oud) te Arnhem op 25 feb 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gerritje Catharina , geb. te Arnhem op 6 apr 1892, ovl. (10 maanden oud) te Arnhem op 16 feb 1893. 
  8.  Daniel Gerrit , geb. te Arnhem op 5 mrt 1894, ovl. (6 maanden oud) te Arnhem op 16 sep 1894. 

XIIg.  Gerharda Jeannette de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIb) (voermansknecht) en Geurtje Thomassen, geb. te Arnhem op 16 mrt 1856, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Arnhem op 25 aug 1885 met Albertus Aalbers, zn. van Derk Aalbers en Derkje Heeren, geb. te Arnhem op 21 mei 1860. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Albertus de Geest, geb. te Arnhem op 26 dec 1884. 

XIIh.  Cornelis de Geest, zn. van Evert de Geest (XIc) en Maria Willemina Thomassen, geb. te Renkum op 17 mei 1858, ovl. (66 jaar oud) te Arnhem op 19 nov 1924, tr. (resp. 34 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Arnhem op 8 mrt 1893 met Antje Magendans, dr. van Evert Magendans (landbouwer, arbeider, bierbrouwerknecht) en Antje Iprenburg (dienstmeid), geb. te Arnhem in 1866, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Arnhem op 10 okt 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Willemina , geb. te Arnhem in mei 1893, ovl. (41 dagen oud) te Arnhem op 25 jun 1893. 
  2.  Maria Willemina , geb. te Arnhem op 16 jul 1895, ovl. (26 jaar oud) te Arnhem op 22 sep 1921. 
  Cornelis de Geest, tr. (resp. 43 en 33 jaar oud) (2) te Arnhem op 12 jun 1901 met Evertje van Loenen, dr. van Willem van Loenen en Johanna Cornelia Busser, geb. te Ede op 5 jan 1868, ovl. (87 jaar oud) te Arnhem op 2 okt 1955. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelia , geb. te Arnhem op 28 mei 1902, ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 10 sep 1903. 
  2.  Evert Cornelis , geb. te Arnhem op 2 sep 1905, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem op 19 okt 1987, volgt XIIIj
  3.  Johanna Cornelia , geb. te Arnhem op 28 apr 1908, ovl. (87 jaar oud) te Arnhem op 9 nov 1995, tr. met Willem Evers, geb. op 27 mei 1905, ovl. (70 jaar oud) op 29 mrt 1976. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIi.  Willem de Geest, zn. van Willem de Geest (XId) en Geertruy Hendriks, geb. te Arnhem op 8 sep 1866, ovl. (71 jaar oud) te Apeldoorn op 17 jun 1938, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Arnhem op 26 okt 1892 met Berendina Proper, dr. van Willem Proper en Janna Visch, geb. te Epe (Gld) in 1868. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis , geb. te Apeldoorn op 26 jan 1899. 
  Willem de Geest, tr. (resp. 49 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Apeldoorn op 8 jan 1916 met Rocie Jacoba Bakkers, geb. te Heinenoord in 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIj.  Gerrit Jan de Geest, zn. van Willem de Geest (XId) en Wilhelmina Frederika Faber, geb. te Oosterbeek op 24 jan 1879, loopknecht, tr. (24 jaar oud) te Renkum op 22 mei 1903 met Wilhelmina Johanna Willemsen, ovl. te Arnhem op 26 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Jaantje Marie , geb. circa 1908, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Renkum op 6 okt 1910. 
  2.  Gerritje , geb. circa 1921, ovl. (ongeveer 20 jaar oud) te Bemmel op 15 jul 1941. 
  3.  Gerritje , geb. te Renkum op 21 feb 1920, ovl. (3 dagen oud) te Renkum op 24 feb 1920. 

XIIk.  Evert de Geest, zn. van Berend de Geest (XIe) (huisknecht, tolgaarder, landbouwer) en Heiltje Hafkamp, geb. te Arnhem op 21 aug 1860, timmerman, aannemer op 3 jan 1923, ovl. (78 jaar oud) te Oosterbeek op 11 jul 1939, tr. (beiden 27 jaar oud) te Lochem op 1 jun 1888 met Gerritjen Muijderman, dr. van Johan Hendrik Muijderman (smid) en Wilhelmina Geertruida van de Riet, geb. te Lochem op 20 jun 1860, zonder beroep op 3 jan 1923, ovl. (85 jaar oud) te Oosterbeek op 21 jul 1945. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Berend , geb. te Oosterbeek op 22 okt 1891, ovl. (83 jaar oud) te Oosterbeek op 11 dec 1974, volgt XIIIk
  2.  Bertha , geb. te Oosterbeek op 14 jul 1896, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem in sep 1968, volgt XIIIl

XIIl.  Bernard de Geest, zn. van Berend de Geest (XIe) (huisknecht, tolgaarder, landbouwer) en Heiltje Hafkamp, geb. op 22 sep 1868, kruidenier, ovl. (78 jaar oud) op 3 jan 1947, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) op 21 mei 1898 met Dedrika Hermijna Karel, dr. van Teunis Karel (landbouwer) en Charlotte Sophia Rothuizen, geb. op 22 sep 1874, ovl. (62 jaar oud) te Renkum op 14 mrt 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bernard , geb. te Renkum op 10 mrt 1899, ovl. (67 jaar oud) op 2 mei 1966, volgt XIIIm
  2.  Charlotta Sophia , geb. op 22 feb 1902, tr. (26 jaar oud) te Renkum op 28 dec 1928 met Johan Gerhart LŁsschen, zn. van Johan Gerhard LŁsschen en Maria Schaafsma, tuinemployť. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Aalt Jan de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIf) en Willemina Jacoba Berends, geb. te Arnhem op 16 jul 1865, schilder, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 23 sep 1933, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Arnhem op 7 mei 1890 met Hendrikje Hofstra, dr. van Jan Thomas Hofstra en Hinkje Wijbes Westerhof, geb. te Weststellingwerf circa 1861, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Rhenen op 2 jul 1938. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Jan Rutger , geb. te Arnhem op 23 mei 1891, ovl. (72 jaar oud) te Driebergen op 16 dec 1963, volgt XIIIn
  2.  Albertus , geb. te Arnhem in 1895, handelsreiziger, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Arnhem op 21 mei 1920 met Aleida Adriana Bongers, dr. van Gerrit Willem Adriaan Bongers en Gerritje Siebelink, geb. te Doetinchem in 1894, boekhoudster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIn.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 13 mrt 1868, ovl. (44 jaar oud) te Arnhem op 17 jul 1912, tr. (resp. 21 en 29 jaar oud) te Arnhem op 18 jul 1889 met Jantje Eijerkamp, dr. van Evert Jan Eijerkamp en Jenneken van Hummel, geb. te Brummen op 3 jan 1860, ovl. (58 jaar oud) op 11 aug 1918. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dirk Sander Arie , geb. te Dordrecht op 13 dec 1890, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 13 jul 1965, volgt XIIIo
  2.  Johanna Elisabeth , geb. te Dordrecht op 29 sep 1892, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 6 nov 1964, relatie met Marinus Elsenaar, kleermaker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Evert Jan , geb. te Dordrecht op 8 jan 1895, ovl. (84 jaar oud) op 19 sep 1979, volgt XIIIp
  4.  Cor (Cornelis Jorden) , geb. te Dordrecht op 7 okt 1899, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1971, volgt XIIIq

XIIo.  Johanna Elisabeth Hagenbeek, dr. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 24 mei 1870 (getuige: haar grootvader Jan de Geest (Xf)), pianiste, ovl. (26 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1896, tr. (beiden 23 jaar oud) te Arnhem op 9 mei 1894 met Johan Herman Hibbeler, zn. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, geb. te Den Haag op 28 jan 1871, drogist, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam op 6 feb 1936. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  A.
  Johan Herman Hibbeler, zn. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, tr. (resp. 27 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Rotterdam op 25 aug 1898 met Johanna de Koning, dr. van Arie de Koning (koopman) en Johanna Bakker, geb. te Kralingen circa 1866. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIp.   Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 6 jun 1873, architect, bouwkundige, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 25 nov 1942, begr. te Amsterdam op 30 nov 1942, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Ermelo op 26 mrt 1902 (getuigen: zijn zwager en haar broer Ds Jan Dirk van der Velden, zijn broer en haar zwager Rut Jan Hagenbeek (XIIr), zijn neef Jan (Johannes) Hagenbeek en Abraham Meijer) met Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, dr. van Cornelis van der Velden (hoofdonderwijzer) en Wilhelmina Adriana den Baars, geb. te Oldebroek op 6 dec 187537, G, ovl. (86 jaar oud) te Amstelveen op 22 mrt 1962, begr. te Amsterdam op 27 mrt 1962. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sander (Sander Cornelis) , geb. te Arnhem op 23 jan 1903, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 25 okt 1975, volgt XIIIr
  2.  Willy (Wilhelmina Elizabeth) , geb. te Arnhem op 14 feb 1904, lerares, schilderes, leerling Rijksnormaalschool voor Teekenleeraar te te Amsterdam op 1 nov 1928, expositie van enkele schilderijen (de Lente) in museum Fodor te Amsterdam in mrt 1949, expositie "De Onafhankelijken" samen met Sjoerd in Museum Fodor te Amsterdam in aug 1950, expositie van het schilderij de Gladiolen in het Stedelijk Museum te Amsterdam in dec 1950, expositie "De Stuwing" van enkele aquarellen in het Stedelijk Museum te Amsterdam in jul 1958, woont Brantwijk 55 te Amstelveen van 1959 tot 21 mrt 1968 , Gagels 19 te Gasteren vanaf 21 mrt 1968, ovl. (83 jaar oud) te Steenwijk op 18 sep 1987, tr. (resp. 53 en 57 jaar oud) (1) vermoedelijk te Amstelveen op 4 jan 1958, woonden Gagels 19 te Gasteren op 21 mrt 1968, (gesch. resp. 66 en 70 jaar oud op 5 feb 1971) met Sjoerd Visser, zn. van Marten Visser (schilder) en Dina Carolina Moolevliet, geb. te Amsterdam op 13 apr 1900, timmerman, schilder, beeldhouwer, medeoprichter van de kunstenaarsvereniging "Stuwing" te Amsterdam, lid van de Kunstenaarsvereniging "De Onafhankelijken" te Amsterdam vanaf 1935, expositie van een marktaquarel in het Stedelijk Museum te Amsterdam in apr 1949, expositie "De Onafhankelijken" samen met Willy in Museum Fodor te Amsterdam in feb 1950, expositie samen met Karel Appel in Aemstelle, Amsterdamseweg 511 te Amstelveen in sep 1966, ovl. (72 jaar oud) te Assen op 12 mei 1972. Uit dit huwelijk geen kinderen, samen resp. ongeveer 78 en ongeveer 75 jaar oud (2) (2) te Steenwijk vanaf 1982 met ir Jan Arent Lameris, zn. van Geert Hendrik Lameris (horlogemaker, later fabrikant van aardappelschilmachines) en Margreet (Margaretha Harmina) Bult, geb. te Haren op 9 sep 1906, mijnbouwkundig ingenieur, ovl. (94 jaar oud) te Groningen op 17 nov 2000. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Truus (Geertruida Wilhelmina) , geb. te Arnhem op 23 aug 1905, woonde in te Stabroek [BelgiŽ] voor 1955, woonde in Stichtse Meije voor 1962, woonde in te Kimswerd in 1972, ovl. (68 jaar oud) te Assen op 5 aug 1974, begr. te Assen op 9 aug 1974, tr. (resp. 31 en 51 jaar oud) te Arnhem op 14 jul 1937 met Eric (Diederik Johan) ten Kate, zn. van Jan Jacob Lodewijk ten Kate (kunstschilder) en Antonia Baltina Muntendam, geb. te Amsterdam op 9 mei 1886, autohandelaar, in de Beethovenlaan 93 te Apeldoorn op 15 nov 1926, in de Paul Krugerstraat 5 te Apeldoorn op 28 okt 1935, in de v. Asch van Wijckstraat 21 te Amersfoort op 1 sep 1936, in Stabroek, gemeente te Gedinne [BelgiŽ] op 5 okt 1936, in de Stichtse Meije 38 te Zegveld [Duitsland] op 4 jul 1956, in de Icaruslaan 46 te Nieuwer Amstel op 10 feb 1962, ovl. (77 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 6 nov 1963. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Piet (Pieter) , geb. te Arnhem op 18 mrt 1907, ovl. (83 jaar oud) te Huizen op 24 okt 1990, volgt XIIIs
  5.  Bep (Elizabeth Cornelia) , geb. te Arnhem op 7 dec 1908, ovl. (87 jaar oud) te Holten op 14 aug 1996, volgt XIIIt
  6.  Kees (Cornelis Jorden) , geb. te Arnhem op 19 jan 1910, ovl. (34 jaar oud) te Zoeterwoude op 10 okt 1944, volgt XIIIuXIIq.  Jan Jacob Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 18 jun 1876, boekhouder, ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 21 okt 1955, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) te Arnhem op 21 mei 1912 met Wilhelmina Hendrika Hagenaar, dr. van Klaas Bauke Hagenaar en Hillechien Meijrink, geb. te Arnhem op 8 nov 1881, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem op 14 aug 1942. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hillechien , geb. te Arnhem op 22 okt 1916, volgt XIIIv
  2.  Jan Jacob , ovl. te Arnhem op 24 dec 1920, begr. te Arnhem op 27 dec 1920. 

XIIr.  Rut Jan Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 12 okt 1877, drogist, huwelijksgetuige van zijn broer Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIp) en zijn schoonzuster Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden te Ermelo op 26 mrt 1902, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Arnhem op 26 mei 1903 met Hendrina Christina Engelina Lensink, dr. van Herman Lensink en Hendrina van Lonkhuijzen, geb. te Arnhem op 26 mei 1877, ovl. (86 jaar oud) te Arnhem op 7 aug 1963. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Herman , geb. te Arnhem op 12 mrt 1904, ovl. (4 jaar oud) te Arnhem op 26 aug 1908, begr. te Arnhem op 29 aug 1908. 
  2.   Rut Jan , geb. te Arnhem op 12 apr 1908, onderwijzer, ovl. (36 jaar oud) te Arnhem op 23 jul 194438, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Haarlem op 4 dec 1940 met Melanie Hogenbirk, dr. van Dirk Hogenbirk en Pieternella Jacoa Wessels, geb. te Haarlem op 12 dec 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  HenriŽtte Hermanna , geb. te Arnhem op 7 apr 1914, tr. (resp. 28 en 47 jaar oud) (1) te Arnhem op 24 jul 1942 met Reinier van Essen, geb. te Arnhem op 23 dec 1894, handelsreiziger, ovl. (66 jaar oud) te Arnhem op 5 jul 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) met J. Brielsman. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Dirk Sander Arie , geb. te Arnhem op 22 feb 1907, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden op 25 mei 1989, volgt XIIIw
  5.  Johanna Elisabeth , geb. te Arnhem, ovl. in 1968, relatie met W. Labots, geb. te Arnhem, ovl. voor 1966. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Johanna Elisabeth , geb. te Arnhem op 5 aug 1905. XIIs. ds Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 13 feb 1879, studeerde aan de Vrije Universiteit van te Amsterdam, predikant te te Fijnaart vanaf 1904, predikant te te Ouderkerk a/d IJssel vanaf 1907, predikant te te Vlaardingen van 1911 tot 1946, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen op 20 feb 1952, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Den Haag op 4 nov 1904 met Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, dr. van Johannes Heinrich Hibbeler (stukadoor) en Maria Johanna Roel, geb. te Den Haag op 21 jun 1881, ovl. (47 jaar oud) te Den Haag op 3 apr 1929. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johann Heinrich , geb. te Fijnaart op 7 nov 1905, ovl. (62 jaar oud) te Den Haag op 21 aug 1968, volgt XIIIx
  2.  Marie (Maria Johanna Elisabeth) , geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 24 jan 1908, ovl. (98 jaar oud) te Leiden op 8 jun 2006, volgt XIIIy
  3.  Dirk Baldus , geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 23 jan 1909, tandarts, ovl. (31 jaar oud) te Davos [Zwitserland] op 20 okt 1940. 
  4.  Dirk Sander Arie , geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, ovl. (58 jaar oud) te Wageningen op 8 sep 1969, volgt XIIIz
  5.  Jan George , geb. te Vlaardingen op 12 nov 1912, ovl. (87 jaar oud) te Den Haag op 21 mrt 2000, volgt XIIIaa
  6.  Ruth (Anna Sophia Maria Catharina) , geb. te Vlaardingen op 18 nov 1923, ovl. (85 jaar oud) te Noordwijk op 15 dec 2008, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Noordwijk op 8 okt 1948 met Jan Willem Coenraads Nederveen, zn. van Johannes Adrianus Coenraads Nederveen (huisarts) en Christina van Dijk, geb. te Langbroek op 15 jan 1920, ovl. (79 jaar oud) te Noordwijk aan Zee op 5 mrt 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


 ds Dirk Baldus Hagenbeek, tr. (resp. 61 en 36 jaar oud) (2) te Voorburg op 19 jul 1940 met Johanna Brouwer, geb. te Vlaardingen op 29 jul 1903, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIt.  Arent Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (bakker) en Lieze (Johanna Elisabeth) de Geest (XIh), geb. te Arnhem op 31 jul 1884, drogist te den Haag, ovl. (75 jaar oud) te IJmuiden op 13 okt 1959, begr. te Driehuis op 16 okt 1959, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rheden op 7 sep 1911 met Cornelia Jacoba Schoep, dr. van Gerhardus Klasinus Schoep en Susanna van den Bos, geb. te Rotterdam op 2 mei 1886, ovl. (50 jaar oud) te Den Haag op 8 jul 1936. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Arent , geb. te Den Haag op 26 jun 1912, ovl. (30 jaar oud) te Kanchanaburi [Thailand] op 1 jun 1943, volgt XIIIab
  2.  Gerhardus Klazinus , geb. te Den Haag op 28 nov 1914, ged. te Den Haag op 2 dec 1914, ovl. (7 maanden oud) te Den Haag op 29 jun 1915. 
  3.  Gerard (Gerhardus Klazinus) , geb. te Den Haag op 16 okt 1916, ovl. (86 jaar oud) te Alkmaar op 20 mei 2003, volgt XIIIac
  4.  Cornelis Jacobus , geb. te Den Haag op 13 aug 1918, ovl. (78 jaar oud) te Utrecht op 25 jan 1997, volgt XIIIad
  5.  Jan Lodewijk , geb. te Den Haag op 24 apr 1920, ged. te Den Haag op 2 mei 1920, leraar tekenen, ovl. (69 jaar oud) te Baarle Nassau op 3 okt 1989, begr. te Den Haag (Nw Eik en Duinen) op 7 okt 1989, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Den Haag op 12 aug 1942 met Hendrika Toby, geb. te Den Haag op 19 nov 1920, ged. te Den Haag, ovl. (72 jaar oud) te Wolphaartsdijk op 27 dec 1992, begr. te Den Haag op 31 dec 1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johan Eliza , geb. te Den Haag op 22 mrt 1923, ged. te Den Haag op 25 mrt 1923, ovl. (76 jaar oud) op 5 mei 1999, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Den Haag op 20 sep 1955 met Cornelia Maria Vogel, dr. van Philippus Vogel en Hendrika Vermeer, geb. te Amsterdam op 3 sep 1927, administratrice. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Theodorus Jacobus , geb. te Den Haag op 24 jan 1925, ovl. (87 jaar oud) te Hippolytushoef op 25 apr 2012, volgt XIIIae
  8.  Suzanna , geb. te Den Haag op 8 jul 1931, volgt XIIIafXIIu.  Hendrik de Geest, zn. van Derk de Geest (XIj) (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. te Arnhem op 8 nov 1863, timmerman, ovl. (88 jaar oud) te Arnhem op 13 jul 1952, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Arnhem op 11 nov 1891 met Reintje Kars, dr. van Elias Kars en Petronella Hartgers, geb. te Beekbergen op 7 jan 1861, ovl. (64 jaar oud) te Arnhem op 30 aug 1925. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Derk , geb. te Arnhem op 12 aug 1892, ovl. (26 dagen oud) te Arnhem op 7 sep 1892. 
  2.  Petronella , geb. te Arnhem op 7 mrt 1895. 
  3.  Elias , geb. te Arnhem op 17 sep 1896, ovl. (73 jaar oud) te Culemborg op 28 okt 1969, volgt XIIIag
  4.  Hendrik , geb. te Arnhem op 18 mei 1899. 
  5.  Antoon , geb. te Arnhem op 30 sep 1902. 
  6.  Johan , geb. te Arnhem op 1 okt 1907. 
  7.  Johannes Antonius , geb. te Arnhem op 10 jan 1898, ovl. (69 jaar oud) te Arnhem op 13 apr 1967, volgt XIIIah

XIIv.  Steven de Geest, zn. van Derk de Geest (XIj) (timmerman) en Johanna Antonia Diederich (dienstmeid), geb. te Arnhem op 31 aug 1879, timmerman, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam op 18 mei 1973, begr. te Rotterdam op 21 mei 1973, tr. (resp. 39 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 13 aug 1919 met Neeltje de Regt, dr. van Teunis de Regt en Johanna Wilhelmina Post, geb. te Schiedam op 24 jul 1893, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam op 8 sep 1972, begr. te Rotterdam op 13 sep 1972. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Steven , geb. te Rotterdam op 17 apr 1920. 
  2.  Derk , geb. te Rotterdam op 16 okt 1921. 
  3.  Nel (Neeltje) , geb. te Rotterdam op 17 jan 1924. 
  4.  Teunis , geb. te Rotterdam op 8 mei 1925, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam op 23 feb 2012, begr. te Rotterdam op 1 mrt 2012. 

XIIw.  Jan de Geest, zn. van Jan de Geest (XIl) (schoenmaker) en Alida Heerekop, geb. te Amsterdam op 7 dec 1869, loodgieter; later timmerman, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam in 1949, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1892 met Johanna Huiberdina van Schaagen, dr. van Leendert van Schaagen en Cornelia Adriana van der Straaten, geb. te Dubbeldam op 14 jan 1862, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 21 feb 1938. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan , geb. te Amsterdam op 31 jul 1894. 
  2.  Leen (Leendert) , geb. te Amsterdam op 28 jul 1896, ovl. (88 jaar oud) te Bussum in dec 1984, volgt XIIIai
  3.  Wilhelmina Elisabeth Cornelia , geb. te Amsterdam op 16 dec 1898. 
  4.  Kind , geb. te Amsterdam op 18 dec 1899 (doodgeb.). 
  5.  Cor (Cornelis Adriaan) , geb. te Amsterdam op 7 mei 1902, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam in 1949. 
  6.  Greet (Margaretha Sara) , geb. te Amsterdam op 25 sep 1907, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam circa 1980. 

Generatie XIII

XIIIa.  Hesther Elisabeth Juckema, dr. van Johannes Anes Jukema (predikant) en Anna Maria de Minjer (XIIa), geb. te Rinsumageest op 5 jul 1917, ovl. (89 jaar oud) op 31 dec 2006, tr. met dr. Renger Dijkstra, zn. van Renger Marinus Dijkstra en Klasina Louwina Zuidema, geb. te Munnekezijl op 4 jul 1922, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 26 okt 2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elizabeth , geb. te Amsterdam op 12 jan 1953, volgt XIVa
  2.  Renger (Renger Marinus Kornelis)
  3.  Hilmar FelixXIIIb.  Margaretha Jannetje de Geest, dr. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 31 jan 1865, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 14 feb 1943, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Arnhem op 1 aug 1888 met Nicolaas Paulus Stikkelman, zn. van Nicolaas Stikkelman (metselaar) en Johanna Mallo, geb. te Arnhem op 1 jul 1865, vischkoopman, ovl. (57 jaar oud) te Venraij op 9 jul 1922. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes de Geest (Stikkelman (na geŽcht te zijn)), geb. te Utrecht op 16 jun 1885, meubelmaker te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) op 11 mrt 1909 met Elisabeth van Loo, dr. van Evert van Loo en Geertruida Theodora Rikker, geb. te Arnhem op 12 aug 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margaretha Jannetje de Geest, tr. (resp. minstens 57 en minstens 54 jaar oud) (2) na 1922 met Leendert Cornelis Hendrikus de Heer, zn. van Cornelis de Heer en Hendrietta Elisabeth Esmeijer, geb. te Utrecht circa 1868, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Arnhem op 1 sep 1942. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margaretha Jannetje de Geest
 Zij krijgt geen kinderen. 

XIIIc.  Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 20 jan 1868, ovl. (68 jaar oud) te Woerden op 16 jul 1936, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Woerden op 25 sep 1895 met Willemina Mook, dr. van Cornelis Mook en Marrigje Rietveld, geb. te Woerden op 16 jan 1870, ovl. (69 jaar oud) te Woerden op 6 feb 1939. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Cornelis , geb. te Rietveld op 26 apr 1893, ovl. (68 jaar oud) te Woerden op 11 jan 1962, volgt XIVb
  2.  Margaretha Johanna , geb. te Arnhem op 15 feb 1897, volgt XIVc
  3.  Margaretha Jannetje Paulina , geb. te Arnhem op 20 dec 1899, ovl. (70 jaar oud) te Gouda op 13 okt 1970, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Woerden op 5 okt 1922 met Gerrit Jan Pennewaard, zn. van Matthijs Pennewaard en Geertruida Hendrika Pels, geb. te Woerden op 27 nov 1896, ovl. (70 jaar oud) te Gouda op 14 sep 1967. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Wilhelmina , geb. in 1905, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Woerden op 4 okt 1916. 
  5.  Wilhelmina , geb. te Woerden op 13 feb 1908, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Woerden op 21 nov 1929 met Arie Marinus van de Wijngaard, zn. van Jacobus van de Wijngaard, geb. te Woerden op 4 jan 1903, bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan Rutger , geb. te Woerden op 13 jan 1910, volgt XIVd
  7.  Hendrik , geb. te Woerden op 3 dec 1912, ovl. (52 jaar oud) te Hoogeveen op 1 okt 1965, volgt XIVe

XIIId.  Cornelis Johannes de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 9 apr 1872, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem op 24 nov 1934, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Arnhem op 28 okt 1896 met Johanna Cornelia Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, geb. te Arnhem op 17 jul 1871, ovl. (57 jaar oud) te Arnhem op 3 okt 1928. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. te Arnhem op 16 aug 1897. 
  2.  Johannes Marinus , geb. te Arnhem op 1 aug 1898. 
  3.  Willem , geb. te Arnhem op 27 jul 1899, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Arnhem op 12 okt 1921 met Johanna Elisabeth Bruijsten, dr. van Lambertus Peter Bruijsten en Cornelia Maria Wilhelmina Loos, geb. te Arnhem op 9 mrt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Margaretha Johanna , geb. te Arnhem op 24 apr 1903, ovl. (11 dagen oud) te Arnhem op 5 mei 1903. 
  5.  Johanna Cornelia , geb. te Arnhem op 15 sep 1904. 
  6.  Rutger , geb. te Arnhem op 3 apr 1906. 
  7.  Arie Wilhelmus , geb. te Arnhem op 2 apr 1909. 
  Johanna Cornelia Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, tr. (21 jaar oud) (2) te Arnhem op 15 feb 1893 met Hendrikus van Otterlo ( Wigman )
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.  Geurt Johannes de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 25 mrt 1875, ovl. (75 jaar oud) te Arnhem op 19 feb 1951, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Arnhem op 14 dec 1898 met Gerritje Reintje Weening, dr. van Willem Weening en Willemina Veltkamp, geb. te Arnhem in 1877, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Arnhem op 24 aug 1949. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Geurt Johannes , geb. te Utrecht op 7 mei 1898, volgt XIVf
  2.  Willemina , ovl. te Arnhem op 29 dec 1951, tr. met Aris Hardeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerritje Reintje de Geest (Weening), geb. te Arnhem op 20 mrt 1897, tr. (24 jaar oud) te Arnhem op 30 nov 1921 met Johannes Hermanus Daniel Berntsen, zn. van Johannes Hermanus Daniel Berntsen en Johanna Frederika Buitenhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Wilhelmus , geb. te Arnhem op 22 okt 1899, tr. (22 jaar oud) te Arnhem op 2 aug 1922 met Dirkje Ruijper, dr. van Johannes Ruijper en Aleida Hendrika Jacoba Hendriks. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willem , geb. te Arnhem op 22 mrt 1905. 
  6.  Arend , geb. te Arnhem op 30 mei 1907. 
  7.  Jacoba , geb. te Arnhem op 19 jul 1908. 
  8.  Derkje , geb. te Arnhem op 14 okt 1910. 

XIIIf.  Jan Rutger de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 10 jun 1878, ovl. (57 jaar oud) te Arnhem op 20 apr 1936, tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Arnhem op 17 jun 1896 met Aleida Cornelia Jacoba Bous, dr. van Johannes Bous en Johanna Bussing, geb. te Arnhem op 20 mei 1875. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. te Arnhem op 5 feb 1897, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Arnhem op 11 jul 1917 met Helena Geertruida Zuiderhoek, dr. van Gerardus Cornelis Zuiderhoek en Anna Cecilia Maria de Zwaan, geb. te Rotterdam op 21 jun 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aleida Cornelia Jacoba , geb. te Arnhem op 18 jun 1898, ovl. (7 weken oud) te Arnhem op 12 aug 1898. 
  3.  Aleida Cornelia Jacoba , geb. te Arnhem op 15 sep 1900, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Arnhem op 21 mei 1919 met Hermen Rodink, zn. van Gradus Willem Rodink en Johanna Francisca Boekhorst, geb. te Arnhem in mei 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Rutge , geb. te Arnhem op 4 mrt 1903, ovl. (2 jaar oud) te Arnhem op 5 apr 1905. 
  5.  Jansje , geb. te Arnhem, ovl. te Arnhem op 19 feb 1909. 
  6.  Jan Rutger , geb. te Arnhem op 27 feb 1908. 

XIIIg.  Piet Arien de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIb) (voermansknecht) en Johanna Wilhelmina Gorseling (dienstmeid), geb. te Arnhem op 24 mei 1884, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem op 29 jan 1967, tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) te Arnhem op 19 mei 1920 met Geertruida Antonia Christina Stoks, dr. van Johannes Hendricus Stoks en Jantje Engels, geb. te Arnhem op 25 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Elisabetha , ovl. te Arnhem op 17 aug 1925. 
  Geertruida Antonia Christina Stoks, dr. van Johannes Hendricus Stoks en Jantje Engels, tr. (resp. 18 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Arnhem op 27 jul 1910, (gesch. resp. 27 en ongeveer 30 jaar oud te Arnhem op 1 mei 1919) met Johan W. Speldenbrink, geb. in 1888, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIh.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIf) (schilder, verver) en Johanna Hendrika Faber, geb. te Arnhem op 6 mrt 1878, schilder, ovl. (36 jaar oud) te Arnhem op 23 feb 1915, tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) te Arnhem op 24 aug 1898 met Francina Johanna van Herkhuizen, dr. van Hendricus van Herkhuizen en Maria Leeuwang, geb. te Arnhem op 5 mei 1881. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem , ovl. te Arnhem op 16 sep 1915. 
  2.  Pieter Rutger , geb. te Arnhem op 31 mei 1899, ovl. (67 jaar oud) te Velp op 6 apr 1967, volgt XIVg
  3.  Johan (Johannes Hendrikus) , geb. te Arnhem op 21 mei 1903. 
  4.  Govert Coenraad , geb. te Arnhem op 27 jul 1905. 
  5.  Hendrik Albert , geb. te Arnhem op 27 jul 1905. 
  6.  Gerrit (Gerardus Wilhelmus) , geb. te Arnhem op 9 aug 1910. 
  7.  Francina Maria , geb. te Arnhem op 2 okt 1907. 
  8.  Hendrikus Johannes , geb. te Arnhem op 22 jun 1900. 
  9.  Johannes Hendrikus , geb. te Arnhem op 2 aug 1901, ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 8 sep 1902. 
  10.  Coenraad , geb. te Arnhem op 21 okt 1911, ovl. (5 jaar oud) te Arnhem op 25 apr 1917. 
  Francina Johanna van Herkhuizen, dr. van Hendricus van Herkhuizen en Maria Leeuwang, tr. (34 jaar oud) (2) te Arnhem op 12 jan 1916 met Franciscus Antoon Bekker
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIi.  Johannes Hendrikus de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIf) (schilder, verver) en Johanna Hendrika Faber, geb. te Arnhem op 7 mrt 1885, ovl. (62 jaar oud) te Arnhem op 3 jun 1947, tr. (23 jaar oud) te Arnhem op 22 apr 1908 met Derkje Spaan, dr. van Johannes Dirk Spaan en Derkje Latte
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Marinus Frederikus , geb. te Arnhem in mrt 1922, ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op 29 mrt 1923. 
  2.  Pieter Rutger , geb. te Arnhem op 9 aug 1908, ovl. (36 jaar oud) te Amersfoort op 20 mrt 1945. 

XIIIj.  Evert Cornelis de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIIh) en Evertje van Loenen, geb. te Arnhem op 2 sep 1905, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem op 19 okt 1987, tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) te Arnhem op 17 sep 1941 met Geesken Heuterman, geb. te Arnhem op 25 mei 1914, ovl. (92 jaar oud) te Arnhem op 23 dec 2006. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertje , geb. te Arnhem op 1 jan 1944. 
  2.  Cornelis , geb. te Arnhem op 23 aug 1947, ovl. (3 maanden oud) te Den Haag op 17 dec 1947. 
  3.  Jan Cornelis , geb. te Arnhem op 30 jun 1952, tr. (28 jaar oud) te Arnhem op 8 mei 1981, (gesch. ongeveer 38 jaar oud circa 1990) met Elisabeth Mulder. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

XIIIk.  Berend de Geest, zn. van Evert de Geest (XIIk) (timmerman) en Gerritjen Muijderman, geb. te Oosterbeek op 22 okt 1891, aannemer te Oosterbeek, ovl. (83 jaar oud) te Oosterbeek op 11 dec 1974, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Arnhem op 9 feb 1921 met Christien Willemina Stoeller, dr. van Willem Stoeller (brandbode) en Maria Sjoers von Baumhauer, geb. te Arnhem op 25 sep 1894, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem op 3 jun 1973. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Willemina , geb. op 7 mrt 1923, volgt XIVhXIIIl.  Bertha de Geest, dr. van Evert de Geest (XIIk) (timmerman) en Gerritjen Muijderman, geb. te Oosterbeek op 14 jul 1896, onderwijzeres op 3 jan 1923, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem in sep 1968, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 3 jan 1923 met Dik (Dirk Anthonie Johannes) Baars, zn. van Dirk Johannes Baars en Antje Wolters, geb. te Rhenen op 28 jul 1898, onderwijzer op 3 jan 1923, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Oosterbeek in 1979. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonny , geb. in 1932, volgt XIVi

XIIIm.  Bernard de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIIl) (kruidenier) en Dedrika Hermijna Karel, geb. te Renkum op 10 mrt 1899, kruidenir, ovl. (67 jaar oud) op 2 mei 1966, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Renkum op 13 mei 1925 met Hendrika Cornelia Kok, dr. van Antoon Kok (smid) en Elisabeth van Zoest, geb. op 9 apr 1901, ovl. (83 jaar oud) op 7 jul 1984. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Bernard , geb. op 15 jun 1926, ovl. (81 jaar oud) op 30 nov 2007, volgt XIVj
  2.  Elisabeth , geb. op 15 jun 1926, ovl. (81 jaar oud) op 30 nov 2007. 
  3.  Dicky (D.H.)
  4.  Antoon , geb. op 7 sep 1934, ovl. (82 jaar oud) op 24 jul 2017. 

XIIIn.  Jan Rutger de Geest, zn. van Aalt Jan de Geest (XIIm) (schilder) en Hendrikje Hofstra, geb. te Arnhem op 23 mei 1891, ovl. (72 jaar oud) te Driebergen op 16 dec 1963, begr. te Driebergen op 19 dec 1963, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Rotterdam op 8 apr 1920 met Cornelia Katharina van der Loo, dr. van Cornelis van der Loo en Trijntje Graveland, geb. te Arnhem op 3 dec 1899, ovl. (76 jaar oud) te Dieren op 22 apr 1976. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba Hendrika Wilhelmina
  2.  Ab
  3.  Jan (Albert Jan) , geb. te Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. (58 jaar oud) te Ermelo op 6 aug 1985, volgt XIVk

XIIIo.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIn) en Jantje Eijerkamp, geb. te Dordrecht op 13 dec 1890, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 13 jul 1965, tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) (1) te Vlaardingen op 14 dec 1922 met Leentje Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 17 jan 1896. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Niesje J. , tr. met Cornelis Frank Koorn, zn. van Simon Koorn en Agatha Johanna Lensen, geb. te den Helder voor 11 feb 1922, ovl. (minstens 78 jaar oud) te Soest op 29 sep 2000. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Dick (Dirk Sander Arie) , geb. te Vlaardingen op 23 sep 1930, ovl. (67 jaar oud) te Tilburg op 27 nov 1997, volgt XIVl
  Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (resp. 49 en 33 jaar oud) (2) te Rotterdam op 20 dec 1939 met Maria Dubbeldam, geb. te Hardinxveld op 29 jul 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIp.  Evert Jan Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIn) en Jantje Eijerkamp, geb. te Dordrecht op 8 jan 1895, ovl. (84 jaar oud) op 19 sep 1979, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) op 27 mei 1925 met Johanna Maria Bťcude, dr. van Johan George Bťcude en Johanna Starrenburg, geb. te Rheden op 4 dec 1901, ovl. (86 jaar oud) op 25 mei 1988. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Johanna Georgette , geb. op 18 feb 1927, relatie met Harm Meijer, rijksambtenaar, ovl. op 2 sep 1967. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Cornelia Wilhelmina , geb. op 5 jul 1930, relatie met Ds I. de Jong, predikant. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIq.  Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIn) en Jantje Eijerkamp, geb. te Dordrecht op 7 okt 1899, woonden aan het Paramariboplein 67 te Amsterdam in 1965, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1971, woonden tot 1971 op het Paramariboplein 67-III te Amsterdam met Adri (Adriana Theodora) Meyburg, dr. van Pieter Jacobus Meyburg en Johanna Elisabeth Maaskant, geb. op 4 apr 1907, ovl. (95 jaar oud) op 12 dec 2002. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Elsa (Elsa Johanna) , geb. op 29 apr 1930, tr. met Otto van Domselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rudi (Rudi Jantjen) , geb. op 20 dec 1931, tr. met Jan Brouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Paul (Paul Pieter) , geb. te Amsterdam op 20 nov 1933, volgt XIVm

XIIIr.  Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIp) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. te Arnhem op 23 jan 1903, G, ovl. (72 jaar oud) te Arnhem op 25 okt 1975, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) (1) te Arnhem op 18 jan 1934 met Adriana van Veelen, dr. van Willem van Veelen (arbeider op de "Dennenkamp") en Gerritje Jansen van den Berg, geb. te Oosterbeek op 11 jun 1909, ovl. (59 jaar oud) te Driebergen op 7 mei 1969. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jorden Willem , geb. te Arnhem op 14 jul 1936, ovl. (85 jaar oud) te Goor op 11 jun 2022, volgt XIVn


  Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek, relatie (2) met Hendrikje van der Heide, geb. in 1908, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) in feb 2002. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

XIIIs.  Piet (Pieter) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIp) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. te Arnhem op 18 mrt 1907, fotograaf, woonde in de Veldstraat 5 in te Nijmegen in dec 1944, ovl. (83 jaar oud) te Huizen op 24 okt 1990, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) (1) te Arnhem op 16 apr 1939, (gesch. resp. 47 en 46 jaar oud te Amsterdam op 11 nov 1954) met Jo (Johanna) Both, dr. van ds Hendricus Leonardus Both (predikant) en Aaltina Henderika Schuuring, geb. te Andel op 28 mei 1908, ovl. (79 jaar oud) te Laren op 19 okt 1987, begr. te Nijmegen op 23 okt 1987. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Hans (Hendrikus Leonardus) , geb. te Nijmegen op 11 apr 1942, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 2 mei 2021, volgt XIVo
  2.  Peerke (Pieter Johannes) , geb. te Nijmegen op 14 apr 1944, ovl. (7 maanden oud) te Nijmegen op 3 dec 1944. 
  3.  Joop (Johannes Peerke Cornelis Jorden) , geb. te Nijmegen op 22 apr 1946, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Huizen circa mei 1985. 


  Piet (Pieter) Hagenbeek, tr. (ongeveer 47 jaar oud) (2) circa 1954 met Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Henk J. , geb. op 17 mrt 1956. 
  2.  Niek (Marinus Theodorus) , geb. op 12 jun 1957, volgt XIVp
  3.  Robert Pieter Herman , geb. op 3 sep 1959, volgt XIVqXIIIt.  Bep (Elizabeth Cornelia) Hagenbeek, dr. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIp) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. te Arnhem op 7 dec 1908, ovl. (87 jaar oud) te Holten op 14 aug 1996, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 20 feb 1936 met mr Andries Reint Henkemans, zn. van Reint Tiemen Henkemans (bouwkundige in Rotterdam) en Catharina Johanna Grashoff, geb. te Rotterdam op 4 apr 1909, bankdirecteur, ovl. (83 jaar oud) te Holten op 7 mei 1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rob (Reint Tiemen) , geb. te Rotterdam op 21 nov 1937, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa 2015, volgt XIVr
  2.  Elise (Elisabeth Wilhelmina) , geb. op 21 sep 1939, tr. met ir Pieter van Doorne, zn. van Arie Willem van Doorne en Cornelia Tannetje Elisabeth Jansen (apotheker), geb. op 15 feb 1933. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Andries Jorden , geb. te Rotterdam op 28 okt 1940, ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1941. XIIIu.  Kees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIp) (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. te Arnhem op 19 jan 1910, G, ovl. (34 jaar oud) te Zoeterwoude op 10 okt 1944, begr. te Leiden op 13 okt 1944, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Leiden op 27 sep 1939 met Dien (Dina) van Weeren, dr. van Bram (Abraham) van Weeren (stoffeerder) en Mad (Magdalena) Scharloo, geb. te Leiden op 7 jul 1914, draagster van het Verzetsherdenkingskruis, woonde in de v.d. Wateringenlaan 186 te Voorburg te Voorburg tussen 25 nov 1941 en 8 feb 1945  Op 8 Februari verhuist zij naar de Vliet 39 Leiden, heeft gevangen gezeten in "het Oranjehotel" te Scheveningen tussen 12 apr 1942 en 3 jul 1942 , woonde op de Vliet 39 Leiden tussen 8 sep 1945 en 2001, ovl. (97 jaar oud) te Leiden op 29 feb 2012, begr. te Leiden op 6 mrt 2012. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cees (Cornelis Jorden) , geb. te Leiden op 3 jul 1942, volgt XIVsXIIIv.  Hillechien Hagenbeek, dr. van Jan Jacob Hagenbeek (XIIq) (boekhouder) en Wilhelmina Hendrika Hagenaar, geb. te Arnhem op 22 okt 1916, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) op 24 aug 1945 met drs Bernhard Evers, geb. te Arnhem op 6 aug 1914, leraar HTS Arnhem, ovl. (86 jaar oud) te Arnhem op 24 dec 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jaap (Jan Jacob) , geb. te Arnhem op 10 mrt 1947. 
  2.  Suzette Margaretha , geb. te Arnhem op 22 mrt 1948. 
  3.  Bernhard , geb. te Arnhem op 20 sep 1951. 
  4.  Hilde , geb. te Arnhem op 25 aug 1955. 

XIIIw.  Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van Rut Jan Hagenbeek (XIIr) (drogist) en Hendrina Christina Engelina Lensink, geb. te Arnhem op 22 feb 1907, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden op 25 mei 1989, tr. (1) te Leeuwarden met Annie Meijer, geb. te Leeuwarden circa 1911, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 8 mrt 1972. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Suus (Suzanne A.) , geb. in 1939, lerares Frans 1980, psychotherapeute, woont in te Huins in 1989. 
  Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (minstens 65 jaar oud) (2) na 1972 met Dirkje Postma
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIx. dr Johann Heinrich Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIs) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. te Fijnaart op 7 nov 1905, arts, ovl. (62 jaar oud) te Den Haag op 21 aug 1968, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Bierum op 16 aug 1933 met Liny (Jeikelina) Ubbens, dr. van Pieter Douwe Ubbens (landbouwer) en Hilje Harmanna Toren, geb. te Spijk op 22 okt 1911, ovl. (66 jaar oud) te Den Haag op 25 feb 1978. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans (Johann Pieter Baldus) , geb. te Staphorst op 7 aug 1934, volgt XIVt
  2.  Anna Sophia Maria Catharina , geb. te Zwolle op 20 jul 1936, tr. (resp. 42 en 46 jaar oud) te Castricum op 2 feb 1979 met Hendrik Charles de Roode, geb. te den Helder op 23 jan 1933, ovl. (88 jaar oud) te Meppel op 27 okt 2021. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIIy.  Marie (Maria Johanna Elisabeth) Hagenbeek, dr. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIs) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 24 jan 1908, ovl. (98 jaar oud) te Leiden op 8 jun 2006, tr. (31 jaar oud) te Vlaardingen op 16 mrt 1939 met Hans (Johannes) van Wijk, drogist en hotelhouder. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lambertus Herman , geb. te Leiden op 27 jan 1942, hotelier, tr. (resp. 23 en ongeveer 31 jaar oud) op 22 dec 1965, (gesch.) met Ester Sanchez y Casadumont, geb. te Spanje in 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  MariŽtte Johanna Elisabeth , geb. op 16 jan 1944, volgt XIVuXIIIz. Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIs) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. te Ouderkerk a/d IJssel op 27 okt 1910, predikant te Strijen, woont 1e Helmersstraat 44 te Amsterdam op 5 apr 1932 bij de familie van den Berg, woont te Vlaardingen voor 5 apr 1932, woont te te Barendregt op 28 jun 1734, ovl. (58 jaar oud) te Wageningen op 8 sep 1969, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18 jan 1938 met mr Helena Geertruida Grooten, dr. van Jacob Grooten en Lisette Wilhelmina Horstmeijer, geb. te Amsterdam op 3 apr 1909, ovl. (31 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1941. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Dirk Baldus , geb. te Strijen op 23 dec 1940, volgt XIVv
 Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) te Wageningen kort voor 17 dec 1943 met Cornelia Maria Elisabeth Looijen, geb. te Wageningen op 17 aug 1908, ovl. (94 jaar oud) te Bennekom op 4 mrt 2003. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Iman Cornelis Breunis , geb. te Strijen op 13 feb 1946, ovl. (58 jaar oud) te Arnhem (klooster MariŽndael) op 14 jan 2005. 

XIIIaa. drs Jan George Hagenbeek, zn. van ds Dirk Baldus Hagenbeek (XIIs) en Anna Sophia Maria Catharina Hibbeler, geb. te Vlaardingen op 12 nov 1912, econoom, ovl. (87 jaar oud) te Den Haag op 21 mrt 2000, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Den Haag op 21 mei 1942 met Berendina Hendrika Landwehr, dr. van Johan Herman Landwehr en Plonia van der Spek, geb. te Rotterdam op 2 mei 1915, ovl. (92 jaar oud) te Den Haag op 26 mrt 2008. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Polly (Plonia) , geb. te Den Haag op 21 mrt 1943, te Voorburg, tr. (resp. 37 en 44 jaar oud) te Haaksbergen op 1 jul 1980, (gesch. resp. ongeveer 59 en ongeveer 66 jaar oud in 2002) met Leo (Leonard Victor EugŤne) Saraber, zn. van Frederik Hendrik Saraber en Aletta Eugenie Coenraad, geb. te Magelang [IndonesiŽ] op 27 apr 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Baldus , geb. te Rotterdam op 16 mrt 1945, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam op 18 okt 1997, volgt XIVw
  3.  Catja (Anna Sophia Maria Catharina) , geb. te Den Haag op 13 feb 1947, volgt XIVx
  4.  Johan Herman , geb. te Den Haag op 21 apr 1948, volgt XIVy
  5.  George (Jan George) , geb. te Den Haag op 10 feb 1950, volgt XIVz
  6.  Corin (Cornelia Maria) , geb. te Den Haag op 12 mrt 1951, ovl. (53 jaar oud) op 1 aug 2004. 
  7.  Dineke (Berendina Hendrika) , geb. te Den Haag op 26 nov 1952, relatie met Julius Huistra. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Marlice Patricia Yvonne , geb. te Den Haag op 23 sep 1954, volgt XIVaa
  9.  Marinus , geb. te Den Haag op 5 aug 1956, relatie met Samtha Nice. Uit deze relatie geen kinderen. XIIIab.  Arent Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIt) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. te Den Haag op 26 jun 1912, ged. te Den Haag op 17 jul 1912, onderwijzer, ovl. (30 jaar oud) te Kanchanaburi [Thailand] op 1 jun 1943, begr. te Kanchanaburi [Thailand] in 1955, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Cheribon [IndonesiŽ] op 26 jun 1940 met Janny van Straten, geb. te Rotterdam op 15 apr 1909, onderwijzeres, ovl. (91 jaar oud) op 29 mrt 2001. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Jacoba Susanna , geb. te Cirebon [IndonesiŽ] op 17 mrt 1941, volgt XIVab

XIIIac.  Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIt) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. te Den Haag op 16 okt 1916, ged. te Den Haag op 5 nov 1916, administrateur, ovl. (86 jaar oud) te Alkmaar op 20 mei 2003, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Dirkshorn op 3 dec 1942 met Trijntje Paarlberg, dr. van Gerrit Paarlberg (tuinbouwer) en Maartje Schuijt, geb. te St. Maarten op 12 feb 1921, kraamverpleegster, ovl. (90 jaar oud) te Alkmaar op 18 mei 2011. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arent , geb. te Harenkarspel op 20 apr 1944, ovl. (1 jaar oud) te Alkmaar op 10 dec 1945. 
  2.  Mart (Gerrit Marten) , geb. te Alkmaar op 17 nov 1945, volgt XIVac
  3.  Loes (Cornelia Jacoba Louise) , geb. te Alkmaar op 27 okt 1947, tr. met Jurrien Koers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marijke (Marijke Maartje) , geb. te Alkmaar op 2 sep 1952, volgt XIVadXIIIad.  Cornelis Jacobus Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIt) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. te Den Haag op 13 aug 1918, ged. te Den Haag op 25 aug 1918, belastingconsulent/AA, ovl. (78 jaar oud) te Utrecht op 25 jan 1997, otr. te N.O. Polder op 6 jun 1944, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Zeist op 3 jan 1945 met Anna Hiltje Wagenaar, dr. van Adolf Wagenaar en Hendrikje de Haan, geb. te Meppel op 19 aug 1917, ged. te Meppel, verloskundige, ovl. (83 jaar oud) te Nieuwegein op 3 jun 2001. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dolf , geb. te N.O. Polder op 21 okt 1945, volgt XIVae
  2.  Anneke , geb. te Vollenhove op 8 dec 1947, volgt XIVaf
  3.  Cornelia Jacoba , geb. te Zwolle op 11 okt 1953, volgt XIVag
  4.  Jan Lodewijk , geb. te Utrecht op 3 apr 1961, volgt XIVah

XIIIae.  Theodorus Jacobus Hagenbeek, zn. van Arent Hagenbeek (XIIt) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. te Den Haag op 24 jan 1925, ged. te Den Haag op 1 feb 1925, rijksambtenaar, ovl. (87 jaar oud) te Hippolytushoef op 25 apr 2012, otr. (1) te Den Haag op 19 apr 1951, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Den Haag op 27 apr 1951 met Aagje Adriana Termorshuizen, dr. van Dirk Arie Termorshuizen en Adriana Verweij, geb. te Batavia [IndonesiŽ] op 31 dec 1928, ovl. (62 jaar oud) te den Helder op 10 aug 1991, begr. te Haringhuizen op 14 aug 1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adriana Cornelia , geb. te Den Haag op 19 apr 1952, volgt XIVai
  2.  Arent , geb. te Den Haag op 22 sep 1953, ged. te Den Haag op 18 okt 1953. 
  3.  Johan Willem Robert , geb. te Velsen op 19 sep 1957. 
  4.  Dirk Johan Lodewijk , geb. te Velsen op 27 feb 1960, volgt XIVaj
  5.  Henk Paul , geb. te Heemskerk op 26 dec 1966. 
  Theodorus Jacobus Hagenbeek, tr. (2) met P.M. Bais
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaf.  Suzanna Hagenbeek, dr. van Arent Hagenbeek (XIIt) (drogist te den Haag) en Cornelia Jacoba Schoep, geb. te Den Haag op 8 jul 1931, ged. te Den Haag op 19 jul 1931, tr. (beiden 23 jaar oud) te Zeist op 12 mei 1955 met Kees (Cornelis) Lodder, zn. van Jan Lodder en Neeltje Keizerwaard, geb. te Rotterdam op 10 sep 1931. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arent Jan , geb. te Zeist op 8 feb 1956, ovl. (3 jaar oud) te Utrecht op 14 apr 1959, Hij krijgt geen kinderen. 
  2.  Nella Corinne , geb. op 22 sep 1957, volgt XIVak
  3.  Theodorus Renť , geb. te Utrecht op 27 sep 1961, volgt XIVal
  4.  Eleonora Marian , geb. te Utrecht op 27 nov 1964, directie-secretaresse. 

XIIIag.  Elias de Geest, zn. van Hendrik de Geest (XIIu) (timmerman) en Reintje Kars, geb. te Arnhem op 17 sep 1896, vertegenwoordiger, ovl. (73 jaar oud) te Culemborg op 28 okt 1969, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Arnhem op 14 nov 1923 met Johanna Tap, geb. te Arnhem op 29 mrt 1900, ovl. (70 jaar oud) te Culemborg op 15 okt 1970. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hendrik , geb. te Arnhem op 12 dec 1928, volgt XIVam
  2.  Elias , geb. te Arnhem op 11 apr 1935, volgt XIVan

XIIIah.  Johannes Antonius de Geest, zn. van Hendrik de Geest (XIIu) (timmerman) en Reintje Kars, geb. te Arnhem op 10 jan 1898, Gem.ambtenaar (soc.dienst), ovl. (69 jaar oud) te Arnhem op 13 apr 1967, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Nijmegen op 10 sep 1925 met Jacoba Wilhelmina Juckers, dr. van Andries Juckers (los werkman) en Marie-Charlotte Aries, geb. te Nijmegen op 30 jan 1904, ovl. (81 jaar oud) te Velp op 31 aug 1985. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik , geb. te Arnhem op 28 jul 1927, ovl. (66 jaar oud) te Velp op 31 mrt 1994, volgt XIVao

XIIIai.  Leen (Leendert) de Geest, zn. van Jan de Geest (XIIw) (loodgieter; later timmerman) en Johanna Huiberdina van Schaagen, geb. te Amsterdam op 28 jul 1896, haardsmid, ovl. (88 jaar oud) te Bussum in dec 1984, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 17 mrt 1927, (gesch. resp. 76 en 75 jaar oud te Amsterdam op 12 okt 1972) met Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, dr. van Martinus Beenakker, geb. te Den Haag op 29 sep 1897, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1975. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joop (Johannes Huibert) , geb. te Amsterdam op 16 nov 1927, volgt XIVap
  2.  Tinus (Martinus) , geb. te Amsterdam in 1933. 
  Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, dr. van Martinus Beenakker, tr. (2) met Clasina Harteveld
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XIV

XIVa.  Elizabeth Dijkstra, dr. van dr. Renger Dijkstra en Hesther Elisabeth Juckema (XIIIa), geb. te Amsterdam op 12 jan 1953, tandarts, tr. met drs. Kees (Cornelis) van Spronsen, zn. van Arie van Spronsen en Truus (Gertrudis Barbara Maria) Flinterman, geb. op 27 apr 1956. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Niek (Nicolaas)XIVb.  Cornelis de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIc) en Willemina Mook, geb. te Rietveld op 26 apr 1893, zuivelarbeider, ovl. (68 jaar oud) te Woerden op 11 jan 1962, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Woerden op 11 apr 1918 met Maria Hilgers, dr. van Gerrit Hilgers en Jannigje de Knijff, geb. te Barwoutswaarder op 4 feb 1895. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina , geb. te Woerden op 16 apr 1919, ovl. te Bodegraven, volgt XVa
  2.  Gerrit , geb. te Woerden op 21 aug 1922, volgt XVb
  3.  Jansje , geb. te Woerden op 23 okt 1925, costumiŤre, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Woerden op 8 jun 1950 met Willem Jacob Bons, geb. te Schoonhoven op 3 mrt 1925, zilversmid later zuivelarbeider, ovl. (42 jaar oud) te Woerden op 14 jun 1967. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

XIVc.  Margaretha Johanna de Geest, dr. van Rutger de Geest (XIIIc) en Willemina Mook, geb. te Arnhem op 15 feb 1897, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Woerden op 26 feb 1920 met Gerrit Cornelis Boogaard, zn. van Gerrit Boogaard, geb. te Arkel op 25 apr 1893, machinebankwerker, ovl. te Woerden. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Stijntje , geb. te Woerden op 10 dec 1920. 
  2.  Rutger , geb. te Woerden op 6 jun 1922. 
  3.  Gerritje , geb. te Naarden op 19 feb 1924. 
  4.  Wilhelmina , geb. te Woerden op 10 jan 1926. 
  5.  Gerrit Cornelis , geb. te Woerden op 26 mei 1927. 
  6.  Cornelis Gerrit , geb. te Woerden op 5 dec 1929, ovl. (33 jaar oud) te Woerden op 27 dec 1962. 

XIVd.  Jan Rutger de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIc) en Willemina Mook, geb. te Woerden op 13 jan 1910, loodgieter, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Woerden op 20 feb 1936 met Johanna Bernadina Benning, dr. van Adam Christiaan Benning en Carolina de Groot, geb. te Woerden op 27 dec 1912, winkelierster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. te Montfoort op 24 jun 1938. 
  2.  Adam Christiaan , geb. te Montfoort op 3 jun 1941. 
  3.  Willemina , geb. te Montfoort op 22 mei 1945, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Montfoort op 23 dec 1965 met Johannes Dolderman, geb. op 18 okt 1940. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Rutger , geb. te Montfoort op 8 okt 1952. 

XIVe.  Hendrik de Geest, zn. van Rutger de Geest (XIIIc) en Willemina Mook, geb. te Woerden op 3 dec 1912, ovl. (52 jaar oud) te Hoogeveen op 1 okt 1965, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Woerden op 24 aug 1937 met Cateriena Hamerslag, geb. te Woerden op 31 jul 1912. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rutger , geb. te Woerden op 24 feb 1939. 
  2.  Geertruida Maria , geb. te Woerden op 24 feb 1939. 
  3.  Willemina , geb. te Hoogeveen op 4 okt 1945. 
  4.  Adriana , geb. te Hoogeveen op 8 sep 1947. 

XIVf.  Geurt Johannes de Geest, zn. van Geurt Johannes de Geest (XIIIe) en Gerritje Reintje Weening, geb. te Utrecht op 7 mei 1898, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 15 okt 1925 met Elsien Ploeger, dr. van Albert Ploeger en Harmina Jansen, geb. te Onstwedde op 14 feb 1902. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Elsiena Harmina , geb. te Onstwedde op 30 jun 1928. 
  2.  Gerda Johanna , geb. te Onstwedde op 27 nov 1931, volgt XVc
  3.  Ada Louise , geb. op 8 aug 1937, ovl. (18 jaar oud) te Hoogezand op 15 jun 1956. 

XIVg.  Pieter Rutger de Geest, zn. van Pieter Rutger de Geest (XIIIh) (schilder) en Francina Johanna van Herkhuizen, geb. te Arnhem op 31 mei 1899, ovl. (67 jaar oud) te Velp op 6 apr 1967, relatie met Albertha Antonia Gorseling, dr. van Leendert Antonius Gorseling en Aaltje Rietberg, geb. te Arnhem op 16 sep 1901, ovl. (58 jaar oud) te Velp op 20 apr 1960. 
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Johanna , geb. te Arnhem op 13 okt 1923. 
  2.  Alberta Antonia , geb. te Arnhem. 

XIVh.  Maria Willemina de Geest, dr. van Berend de Geest (XIIIk) (aannemer te Oosterbeek) en Christien Willemina Stoeller, geb. op 7 mrt 1923, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 32 jaar oud) in 1957 met Willem (Willem Johannes) Breij, geb. in 1925, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Odijk op 3 jan 2010. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mieke
  2.  JohanXIVi.  Tonny Baars, dr. van Dik (Dirk Anthonie Johannes) Baars en Bertha de Geest (XIIIl), geb. in 1932, tr. met Roelf Bruinsma, geb. te Valthermond op 22 feb 1935, ovl. (75 jaar oud) te Purmerend op 4 nov 2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Berthine

XIVj.  Bernard de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIIIm) (kruidenir) en Hendrika Cornelia Kok, geb. op 15 jun 1926, ovl. (81 jaar oud) op 30 nov 2007, tr. (beiden 27 jaar oud) op 18 mei 1954 met Berendina Willemina van Manen, geb. op 13 mrt 1927, ovl. (92 jaar oud) op 26 feb 2020. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Bernard , geb. op 17 feb 1956. 
  2.  Hans (Johannes) , geb. op 25 jan 1961, volgt XVd

XIVk.  Jan (Albert Jan) de Geest, zn. van Jan Rutger de Geest (XIIIn) en Cornelia Katharina van der Loo, geb. te Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. (58 jaar oud) te Ermelo op 6 aug 1985, tr. (beiden 22 jaar oud) te Rotterdam op 25 aug 1948, (gesch. te Almelo) met Jennie (Jannetje) van Vliet, geb. te Capelle a/d IJssel op 22 nov 1925, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 15 aug 1992. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Joyce Margareth , geb. te Rotterdam op 6 feb 1949. 
  2.  Marion , geb. te Rotterdam op 23 dec 1952. 
  3.  Esther Ruth , geb. te Rotterdam op 8 sep 1955. 
  4.  Silvia Mathilde , geb. te Hellendoorn op 13 mrt 1961. 

XIVl.  Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek, zn. van Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIIo) en Leentje Noordhoek, geb. te Vlaardingen op 23 sep 1930, woonde in te Esbeek tot 27 nov 1997, ovl. (67 jaar oud) te Tilburg op 27 nov 1997, gecr. te Tilburg op 2 dec 1997, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 6 sep 1956 met Cornelia Henrica Johanna Melchers, dr. van Wilhelmus Everardus Marie Melchers (distillateur) en Catharina Josephina Elisab. M. Duijnstee, geb. te Schiedam op 21 feb 1930. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert (Robert Sander) , geb. te Schiedam op 6 mei 1957, volgt XVe
  2.  Yolande (Yolande Helene) , geb. op 13 jan 1959, volgt XVf
  3.  Raoul (Raoul Charles) , geb. te Schiedam op 10 mei 1960, volgt XVg
  4.  Nicole (Nicole Ghislaine) , geb. te Schiedam op 19 mei 1963, relatie met Hugo (Hugo Willem) Janzen, geb. te Amsterdam op 7 jul 1961. Uit deze relatie geen kinderen. XIVm.  Paul (Paul Pieter) Hagenbeek, zn. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIIq) en Adri (Adriana Theodora) Meyburg, geb. te Amsterdam op 20 nov 1933, tr. (resp. minstens 25 en minstens 28 jaar oud) te Groningen tussen 16 mei 1959 en 23 mei 1959  met Anneke H. Niehof, dr. van Kornelis Niehof en F. van der Hoek, geb. te Groningen op 25 mrt 1931. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1. ing Jorden (Cornelis Jorden) , geb. te Alphen a/d Rijn op 3 aug 1966. 
  2. mr Froukje , geb. circa 1964, project en interimmanagement. 
  3.  Paula , geb. circa 1960, logopediste. XIVn.  Jorden Willem Hagenbeek, zn. van Sander (Sander Cornelis) Hagenbeek (XIIIr) en Adriana van Veelen, geb. te Arnhem op 14 jul 1936, ovl. (85 jaar oud) te Goor op 11 jun 2022, begr. te Goor op 17 jun 2022, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (1) circa 1965 met Tiny Nipius, dr. van Pieter Cornelis Nipius en Corrie Vesta Virginie van Enk, geb. te Zutphen op 27 okt 1933, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) te Dordrecht voor 20 jul 1988. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sander Pieter Jorden , geb. te Dordrecht op 9 apr 1967, ondernemer. 


  Jorden Willem Hagenbeek, tr. (ongeveer 55 jaar oud) (2) in 1992 met Adri van Zessen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVo.  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIs) (fotograaf) en Jo (Johanna) Both, geb. te Nijmegen op 11 apr 1942, architect, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 2 mei 2021, tr. (resp. 45 en 40 jaar oud) (1) te Amsterdam op 17 sep 1987, (gesch. resp. ongeveer 54 en ongeveer 49 jaar oud te Amsterdam in 1996) met mr Tannetje 't Hooft, dr. van Cornelis Dirk 't Hooft (chemisch-technicus) en Richtje van der Zee, geb. te Goes op 10 apr 1947. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jorden Pieter , geb. te Naarden op 2 mrt 1988, SEO specialist bij Lequal bij Happy Horizon groep, Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, tr. (ongeveer 31 jaar oud) (2) in 1973, (gesch. ongeveer 39 jaar oud in 1981) met drs Iris Fey, sinoloog. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Hans (Hendrikus Leonardus) Hagenbeek, tr. (resp. ongeveer 74 en ongeveer 60 jaar oud) (3) in 2016 met drs Monique (Monique Wilhelmine Ardina) de Louwere, dr. van Willy Weber, geb. te Nieuwer-Amstel op 10 sep 1955. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 drs Monique (Monique Wilhelmine Ardina) de Louwere, dr. van Willy Weber
 Uit dit huwelijk geen kinderen. XIVp.  Niek (Marinus Theodorus) Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIs) (fotograaf) en Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege, geb. op 12 jun 1957, relatie met Laura Poots
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Helga , volgt XVh
  2.  Veronica

XIVq.  Robert Pieter Herman Hagenbeek, zn. van Piet (Pieter) Hagenbeek (XIIIs) (fotograaf) en Tons (Antonia Wilhelmina) ter Stege, geb. op 3 sep 1959, tr. (gesch.) met Nanda Weteringe
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fiona
  2.  Laressa Jane , volgt XVi

XIVr. drs Rob (Reint Tiemen) Henkemans, zn. van mr Andries Reint Henkemans (bankdirecteur) en Bep (Elizabeth Cornelia) Hagenbeek (XIIIt), geb. te Rotterdam op 21 nov 1937, tandarts, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa 2015, tr. met Ellen Harmsma
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jorden
  2. dr ir AriŽnne (AriŽnne Bernadette) , geb. te Bathmen op 12 mrt 1969, sociaal bosbouwkundige, woont Hengelo (Varssel), Program Officer within the Livelihood Program of INBAR. in jan 2001, dissertatie Tranquilidad and hardship in the forest te Utrecht op 17 dec 2001. XIVs. ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van Kees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIIIu) en Dien (Dina) van Weeren, geb. te Leiden op 3 jul 1942, ged. te Leiden op 19 jul 1942, directeur, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Alkemade op 17 dec 1966, kerk.huw. te Leiden op 17 dec 1966 met Mechelien (Mechelina) Mezach, dr. van Harm Mezach (landbouwer) en Hinderkien ter Veen, geb. te Vlagtwedde op 19 jul 1942, ovl. (52 jaar oud) te Bussum op 5 jan 1995, begr. te Bussum op 10 jan 1995. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Magteld (Magteld Elisabeth Deliana) , geb. te Alkemade op 6 jan 1970, volgt XVj
  2.  Jorden (Cornelis Jorden) , geb. te Bussum op 4 dec 1972, volgt XVk


 ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek, tr. (resp. 57 en 60 jaar oud) (2) te Amsterdam op 15 apr 2000, kerk.huw. te Amsterdam (Westerkerk) op 15 apr 2000 met Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger, geb. te Baden/Wenen [Oostenrijk] op 28 dec 1939, ged. RK te Wenen [Oostenrijk] op 11 feb 1940, diamantair, kreeg in 1965 ook de Nederlandse nationaliteit. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Christine (Christine Anna Melanie) Schneidinger
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVt.  Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek, zn. van dr Johann Heinrich Hagenbeek (XIIIx) (arts) en Liny (Jeikelina) Ubbens, geb. te Staphorst op 7 aug 1934, Shell directeur, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Zeist op 28 aug 1965 met Resi (ThťrŤse) Jungerius, dr. van Bastiaan Barend Jungerius (arts) en Elisabeth Kortlandt, geb. te Doorn op 4 jan 1936. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Johann Hein , geb. te Den Haag op 4 nov 1966, volgt XVl
  2.  Diederik Bastiaan Baldus Hugo , geb. te Gouda op 27 okt 1968, volgt XVm
  3.  Reynoud Pieter Douwe , geb. te Gouda op 21 sep 1970, volgt XVnXIVu.  MariŽtte Johanna Elisabeth van Wijk, dr. van Hans (Johannes) van Wijk (drogist en hotelhouder) en Marie (Maria Johanna Elisabeth) Hagenbeek (XIIIy), geb. op 16 jan 1944, concertpianiste, woont in te Miami [Verenigde Staten] in 2006, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) op 3 mrt 1968, (gesch.) met Burton Fisher, geb. te USA op 17 sep 1935. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Mark Johannes , geb. te New York N.Y. (USA). XIVv.  Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van Ds Dirk Sander Arie Hagenbeek (XIIIz) (predikant te Strijen) en mr Helena Geertruida Grooten, geb. te Strijen op 23 dec 1940, taxi-ondernemer, Koninginneweg 56-II, Amsterdam, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) op 2 apr 1975 met Mathilde M. A. de Boer, geb. te Amsterdam op 1 jul 1939. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1. drs Ruth Mathilde , geb. te Amsterdam op 24 apr 1975, tr. (28 jaar oud) op 30 mei 2003 met Alex Borburg, woont Linnaeusstraat 35-d, Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  MathildaXIVw. drs Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIaa) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. te Rotterdam op 16 mrt 1945, econoom, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam op 18 okt 1997, begr. te Noordwijk aan Zee, tr. met Renťe Reijers, geb. op 9 sep 1946. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Bernadette (Bernadette Mathilda) , geb. te Assen op 8 nov 1967, volgt XVo
  2.  Cindy (Cindy Epona) , geb. te Zwijndrecht op 10 mei 1969, volgt XVpXIVx.  Catja (Anna Sophia Maria Catharina) Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIaa) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. te Den Haag op 13 feb 1947, relatie met Hans Th. Bor
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  MichaŽl
  2.  Esther
  3.  Olga

XIVy. drs Johan Herman Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIaa) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. te Den Haag op 21 apr 1948, accountant Arenthals, relatie met Elma van der Straaten
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Marrit
  2.  Johanneke

XIVz. mr George (Jan George) Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIaa) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. te Den Haag op 10 feb 1950, belastingadviseur, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Wassenaar op 6 jun 1980 met Marja van Batum, geb. te Schiedam op 30 apr 1954. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Olivier
  2.  Diederik , geb. op 1 okt 1993. XIVaa.  Marlice Patricia Yvonne Hagenbeek, dr. van drs Jan George Hagenbeek (XIIIaa) (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. te Den Haag op 23 sep 1954, relatie met Kenny Lautenslager
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Patricia
  2.  Kevin
  3.  Ivrian

XIVab.  Cornelia Jacoba Susanna Hagenbeek, dr. van Arent Hagenbeek (XIIIab) (onderwijzer) en Janny van Straten (onderwijzeres), geb. te Cirebon [IndonesiŽ] op 17 mrt 1941, tr. met Gerrit Hendrik Langeler, geb. op 8 aug 1940. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Marianne Caroline , geb. te Uithoorn op 23 nov 1965. 
  2.  Annette Gerardine , geb. te Uithoorn op 9 okt 1967. 
  3.  Remco Aart , geb. te Amsterdam op 21 jan 1971. 

XIVac.  Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek, zn. van Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek (XIIIac) (administrateur) en Trijntje Paarlberg (kraamverpleegster), geb. te Alkmaar op 17 nov 1945, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) te Ommen op 24 mrt 1968 met Hendrika op den Dries, geb. op 2 mrt 1948, ovl. (38 jaar oud) te Alkmaar op 4 dec 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sander , geb. te Alkmaar op 29 jun 1971, ovl. (1 jaar oud) te Alkmaar op 2 jan 1973. 
  2.  Matthijs , geb. te Alkmaar op 2 jul 1972, volgt XVq
  3.  Annebeth , geb. te Alkmaar op 14 mei 1974, volgt XVr
  Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek, relatie (2) met Ans (Anna) Gerritse, geb. op 6 mrt 1949. 
 Uit deze relatie geen kinderen. 

XIVad.  Marijke (Marijke Maartje) Hagenbeek, dr. van Gerard (Gerhardus Klazinus) Hagenbeek (XIIIac) (administrateur) en Trijntje Paarlberg (kraamverpleegster), geb. te Alkmaar op 2 sep 1952, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Alkmaar op 16 okt 1975 met Ype (IJbele Sikke) Hempenius, zn. van Sikke Albert Hempenius en Zwaantje Teatsesdr Sytema, geb. te Hallumerhoek op 11 sep 1953. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Nyncke Maeike , geb. te Franeker op 15 nov 1977. 
  2.  Tjitske Froukje , geb. te Urk op 30 jul 1979. 
  3.  Joucke Sybren , geb. te Urk op 1 jun 1983. 
  4.  Lutske Rixt , geb. te Urk op 23 okt 1985. XIVae.  Dolf Hagenbeek, zn. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. te N.O. Polder op 21 okt 1945, ged. te Vollenhove, docent Bedrijfscorrespondentie, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Utrecht op 4 jan 1968 met Mathilde Maria Kalksma, dr. van Peter Joseph Kalksma en Margje Dijkstra, geb. op 16 okt 1946, 1e verkoopster. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ilse Mathilde , geb. te de Meern op 9 aug 1969, volgt XVs
  2.  Roland Alexander , geb. te de Meern op 27 mrt 1972, volgt XVt

XIVaf.  Anneke Hagenbeek, dr. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. te Vollenhove op 8 dec 1947, ged. te Vollenhove, kleuterleidster, tr. (beiden 22 jaar oud) te Utrecht op 30 jul 1970 met Peter de Boer, zn. van Koen de Boer en Cornelia Zut, geb. te Harenkarspel op 23 mei 1948, technisch lasser. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mark Peter , geb. te Alkmaar op 25 feb 1971, ged. te Dirkshorn. 
  2.  Brigitte Jeanette , geb. te Alkmaar op 10 mei 1975, ged. te Dirkshorn. 

XIVag.  Cornelia Jacoba Hagenbeek, dr. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. te Zwolle op 11 okt 1953, ged. te Zwolle, tour. informatrice, tr. (beiden 21 jaar oud) te Utrecht op 26 sep 1975 met Willem Metaal, zn. van Hendrik Metaal en Jenneke van Aken, geb. te Utrecht op 10 sep 1954, manager. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sander , geb. te Utrecht op 19 jun 1978, ged. te Utrecht in jul 1978. 
  2.  Martine , geb. te IJsselstein op 26 feb 1981, ged. te Nieuwegein in mrt 1981. 

XIVah.  Jan Lodewijk Hagenbeek, zn. van Cornelis Jacobus Hagenbeek (XIIIad) (belastingconsulent/AA) en Anna Hiltje Wagenaar (verloskundige), geb. te Utrecht op 3 apr 1961, ged. te Utrecht, systeemontwerper, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Utrecht op 10 nov 1983 met Elisabeth Dijkerman, dr. van Hendrik Albert Dijkerman en Elisabeth Johanna Geertruida Wensma, geb. te Utrecht op 4 sep 1960, medisch secretaresse. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jasper , geb. te Nieuwegein op 7 okt 1992, ged. te Nieuwegein op 11 apr 1993. 
  2.  Vincent , geb. te Nieuwegein op 21 mrt 1994. 

XIVai.  Adriana Cornelia Hagenbeek, dr. van Theodorus Jacobus Hagenbeek (XIIIae) (rijksambtenaar) en Aagje Adriana Termorshuizen, geb. te Den Haag op 19 apr 1952, B-verpleegkundige, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Bennebroek op 28 sep 1972 met Jan Spaander, zn. van Adriaan Spaander en Zwaantje Struiksma, geb. te Amsterdam op 21 aug 1947, arbeidstherapeut. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Cindy , geb. te den Helder op 17 jan 1976. 
  2.  Mirjam , geb. te den Helder op 13 sep 1977. 

XIVaj.  Dirk Johan Lodewijk Hagenbeek, zn. van Theodorus Jacobus Hagenbeek (XIIIae) (rijksambtenaar) en Aagje Adriana Termorshuizen, geb. te Velsen op 27 feb 1960, tr. (21 jaar oud) te den Helder op 17 feb 1982 met Margaretha Johanna Helena Bontenbal, dr. van Hendrik Maria Bontenbal en Johanna Anna van der Putte
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Machiel Gijs , geb. te Woerden op 9 nov 1990. 
  2.  Maartje , geb. te Mijdrecht op 8 okt 1992. 

XIVak.  Nella Corinne Lodder, dr. van Kees (Cornelis) Lodder en Suzanna Hagenbeek (XIIIaf), geb. op 22 sep 1957, doktersassistente, tr. (22 jaar oud) te IJsselstein op 28 mei 1980 met Arend Boverhof
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Tim , geb. op 11 dec 1987. 
  2.  Jos , geb. op 16 aug 1991. 

XIVal.  Theodorus Renť Lodder, zn. van Kees (Cornelis) Lodder en Suzanna Hagenbeek (XIIIaf), geb. te Utrecht op 27 sep 1961, tr. (26 jaar oud) (1) te Veenendaal op 28 jul 1988 met Dieny van der Schouw
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jeroen , geb. op 15 sep 1991. 
  2.  Iris , geb. op 1 mrt 1995. 
  Theodorus Renť Lodder, tr. (41 jaar oud) (2) te Scherpenzeel op 14 aug 2003 met Joke van Steenbergen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVam.  Hendrik de Geest, zn. van Elias de Geest (XIIIag) (vertegenwoordiger) en Johanna Tap, geb. te Arnhem op 12 dec 1928, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Arnhem op 25 jul 1956 met Trientje Kok, geb. te Arnhem op 6 jan 1930. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Foktje Johanna , geb. te Culemborg op 24 mrt 1958, volgt XVu
  2.  Elias , geb. te Culemborg op 29 jan 1960. 

XIVan.  Elias de Geest, zn. van Elias de Geest (XIIIag) (vertegenwoordiger) en Johanna Tap, geb. te Arnhem op 11 apr 1935, technisch tekenaar, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Arnhem op 5 jan 1957 met Alberta Elise Ouweleen, geb. te Den Haag op 20 aug 1934, ovl. (74 jaar oud) op 23 feb 2009. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elias , geb. te Dandenong [AustraliŽ] op 30 sep 1959, volgt XVv
  2.  Sandra Elisa , geb. te Dandenong [AustraliŽ] op 22 mrt 1961. 
  3.  Michael , geb. te Ferntree Gully [AustraliŽ] op 30 dec 1966. 

XIVao.  Hendrik de Geest, zn. van Johannes Antonius de Geest (XIIIah) (Gem.ambtenaar (soc.dienst)) en Jacoba Wilhelmina Juckers, geb. te Arnhem op 28 jul 1927, kapitein grote handelsvaart, ovl. (66 jaar oud) te Velp op 31 mrt 1994, 
 Hij krijgt 2 kinderen: 
  1.  Jacqueline , geb. te Arnhem op 27 sep 1961, verpleegster, ovl. (23 jaar oud) op 1 jan 1985. 
  2.  Hanno , geb. circa 1964. 

XIVap.  Joop (Johannes Huibert) de Geest, zn. van Leen (Leendert) de Geest (XIIIai) (haardsmid) en Jet (HenriŽtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, geb. te Amsterdam op 16 nov 1927, rijksambtenaar - gemeenteambtenaar, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1953 met Bep (Elisabeth) Straatsma, dr. van Jacobus Straatsma en Geertruida Wilhelmina Mast, geb. te Amsterdam op 11 jun 1928. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hans (Johannes) , geb. te Amsterdam op 1 mrt 1954, volgt XVw
  2.  Koos (Jacobus) , geb. te Amsterdam op 26 dec 1955, volgt XVx
  3.  Els (Elisabeth) , geb. te Amsterdam op 14 nov 1962, volgt XVy

Generatie XV

XVa.  Wilhelmina de Geest, dr. van Cornelis de Geest (XIVb) (zuivelarbeider) en Maria Hilgers, geb. te Woerden op 16 apr 1919, naaister, ovl. te Bodegraven, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Woerden op 23 mei 1946 met Leendert Groenendijk, geb. te Woerden op 1 mrt 1917, politieambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Helena Maria , geb. te Woerden op 3 mrt 1947. 
  2.  Cornelis , geb. te Bodegraven op 23 nov 1948. 

XVb.  Gerrit de Geest, zn. van Cornelis de Geest (XIVb) (zuivelarbeider) en Maria Hilgers, geb. te Woerden op 21 aug 1922, suppoost, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Woerden op 25 apr 1946 met Cornelia Grit, geb. te Smilde op 21 apr 1924, ovl. (47 jaar oud) op 10 dec 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wilhelmina , geb. te Woerden op 1 dec 1946. 
  2.  Albertus , geb. te Woerden op 14 sep 1948. 
  3.  Cornelis , geb. te Woerden op 17 sep 1951. 

XVc.  Gerda Johanna de Geest, dr. van Geurt Johannes de Geest (XIVf) en Elsien Ploeger, geb. te Onstwedde op 27 nov 1931, relatie met Cornelis Andreas Lion Zeldenrust, geb. te Tjimahi [IndonesiŽ] op 17 nov 1926, leraar engels. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Lion , geb. te Wageningen op 8 nov 1958. 
  2.  Louise Ada , geb. te Amstelveen op 23 apr 1962. 

XVd.  Hans (Johannes) de Geest, zn. van Bernard de Geest (XIVj) en Berendina Willemina van Manen, geb. op 25 jan 1961, relatie met Catharina de Lange, geb. op 24 mrt 1967. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Casper , geb. op 22 aug 2006. 
  2.  Suus , geb. op 11 jun 2009. 

XVe.  Robert (Robert Sander) Hagenbeek, zn. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVl) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. te Schiedam op 6 mei 1957, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) te Udenhout op 17 jun 1994 met DaniŽlle (DaniŽlle Marie Madeleine) Jansen, geb. te Vught op 19 jun 1967. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Eveline , geb. te Tilburg op 11 jun 1995. 
  2.  FabiŽnne , geb. te Tilburg op 14 jul 1997. XVf.  Yolande (Yolande Helene) Hagenbeek, dr. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVl) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. op 13 jan 1959, tr. met Alphons van Lith, geb. op 14 dec 1956. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Romy , geb. te Tilburg op 7 okt 1991. 
  2.  Eva , geb. te Tilburg op 30 aug 1994, ovl. (3 dagen oud) te Tilburg op 2 sep 1994. 
  3.  Juliet , geb. te Tilburg op 15 aug 1997. XVg.  Raoul (Raoul Charles) Hagenbeek, zn. van Dick (Dirk Sander Arie) Hagenbeek (XIVl) en Cornelia Henrica Johanna Melchers, geb. te Schiedam op 10 mei 1960, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Berkel-Enschot op 22 aug 1987 met Carin (Catharina Gerarda Maria Henrica) van Oekel, geb. te Rijswijk op 26 feb 1962. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Dirk (Dirk Mathijs) , geb. te Tilburg op 24 aug 1993. 
  2.  Sjors (Sjors Roel) , geb. te Tilburg op 5 mrt 1996. XVh.  Helga Hagenbeek, dr. van Niek (Marinus Theodorus) Hagenbeek (XIVp) en Laura Poots
 Zij krijgt een dochter: 
  1.  Evelyn Hagenbeek

XVi.  Laressa Jane Hagenbeek, dr. van Robert Pieter Herman Hagenbeek (XIVq) en Nanda Weteringe
 Zij krijgt 3 kinderen: 
  1.  Dylan Hagenbeek, geb. te Almere op 11 dec 2009. 
  2.  Emma Hagenbeek, geb. te Amsterdam op 24 jun 2015. 
  3.  Britt Hagenbeek, geb. te Amsterdam op 24 jun 2015. 

XVj. drs Magteld (Magteld Elisabeth Deliana) Hagenbeek, dr. van ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIVs) (directeur) en Mechelien (Mechelina) Mezach, geb. te Alkemade op 6 jan 1970, ged. te Oude Wetering op 8 feb 1970, bedrijfskundige, otr. te Amsterdam op 19 jul 2002, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 2003, kerk.huw. te Schellingwoude op 22 feb 2003 met drs Jasper (Jasper Jan) Pierik, zn. van drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik en Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, geb. op 26 nov 1970, ged. op 28 mrt 1971, econoom. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Tijn (Tijn Cornelis Johannes) , geb. te Amsterdam op 23 mrt 2004, ged. te Leuven (Sint-Kwintenskerk) [BelgiŽ] op 12 sep 2004. 
  2.  Mees (Franciscus Mezach) , geb. te Amsterdam op 1 jul 2008, ged. (4 jaar oud) te Sint-Michielsgestel op 16 sep 2012. XVk. ir Jorden (Cornelis Jorden) Hagenbeek, zn. van ir Cees (Cornelis Jorden) Hagenbeek (XIVs) (directeur) en Mechelien (Mechelina) Mezach, geb. te Bussum op 4 dec 1972, ged. te Bussum op 4 feb 1973, civiel ingenieur, samen resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud te Amsterdam in 2000, tr. (resp. 34 en 37 jaar oud) te Champoussin [Zwitserland] op 4 jan 2007 met Leontine Maxwell, dr. van Neil (Felix Neil) Maxwell en Betty (Elizabeth Emelie) Klusman, geb. op 26 jul 1969, makelaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Evy (Evy Elizabeth Mechelien) , geb. te Amsterdam op 2 sep 2003, [[Global Sustainability Science]], Zij krijgt geen kinderen. 
  2.  Guy (Guy Cornelis Jorden) , geb. te Amsterdam op 1 okt 2005, Hij krijgt geen kinderen. XVl. ir Johann Hein Hagenbeek, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVt) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. te Den Haag op 4 nov 1966, Managing Director, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te 's-Heerenberg op 22 dec 1997 met drs Eugťnie Maria Oliviera Smits van Waesberghe, dr. van Drs ir Bob (Josephus Philomena Maria) Smits van Waesberghe en Truus (Maria Eugenia Hermana Leonora) van Mierlo, geb. te Breda op 27 jan 1965. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bauke (Johann Philo Bauke) , geb. te Doetinchem op 24 jun 1999. 
  2.  Willemijn Marie ThťrŤse , geb. te Doetinchem op 3 jan 2001. XVm.  Diederik Bastiaan Baldus Hugo Hagenbeek BBM, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVt) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. te Gouda op 27 okt 1968, tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) te Poole [Groot BrittaniŽ] op 1 apr 2006 met Nicola Duckmanton BA.Hons, dr. van Edwin John Duckmanton en Maria Plomp, geb. te Hillingdon [Groot BrittaniŽ] op 26 feb 1974. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Oscar , geb. in 2012. 
  Diederik Bastiaan Baldus Hugo Hagenbeek BBM, 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVn. ir Reynoud Pieter Douwe Hagenbeek, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (XIVt) (Shell directeur) en Resi (ThťrŤse) Jungerius, geb. te Gouda op 21 sep 1970, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) te Hilversum op 12 jul 2002, kerk.huw. te Greuy les Surrances [Frankrijk] op 20 jul 2002 met ir Amanda (Amanda Maria) Geels, dr. van Johannes Maria Bernardus Franciscus Geels en Joanne Pinto, geb. te Wewak (Papua Nieuw Guinea) [AustraliŽ] op 30 sep 1972. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Pieternel Joanne , geb. te Hilversum op 5 feb 2002. 
  2.  Meis Maria Elisabeth , geb. te Hilversum op 2 dec 2004. 


 ir Amanda (Amanda Maria) Geels, dr. van Johannes Maria Bernardus Franciscus Geels en Joanne Pinto
 Zij krijgt een zoon: 
  1.  Karel Johannes Hendrikus Michels, geb. te Den Haag op 31 aug 1998. 

XVo. Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (XIVw) (econoom) en Renťe Reijers, geb. te Assen op 8 nov 1967, kunstenaar Academie Beeldende Kunsten, relatie (1) met A.R. Saly, geb. te Rotterdam op 8 jul 1965. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Izabella Luka Hagenbeek, geb. te Rotterdam op 9 mei 1999. 
  2.  Lukas Milan Hagenbeek, geb. te Rotterdam op 8 feb 2001. 
 Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, tr. (beiden 49 jaar oud) (2) op 10 dec 2016 met R. Paalvast, geb. te Den Haag op 12 dec 1966. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Vos (Victoria Olivia Sofie) Hagenbeek, geb. te Delft op 7 dec 2010. 

XVp.  Cindy (Cindy Epona) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (XIVw) (econoom) en Renťe Reijers, geb. te Zwijndrecht op 10 mei 1969, relatie met H. van der Hek
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Nick Mika Hagenbeek, geb. te Amsterdam op 17 sep 2001. 

XVq.  Matthijs Hagenbeek, zn. van Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek (XIVac) en Hendrika op den Dries, geb. te Alkmaar op 2 jul 1972, tr. (resp. 16 en 17 jaar oud) te Deventer op 21 aug 1988 met Natascha Oudheusden, dr. van NN Oudheusden en Marijke van Smalen, geb. te Weesp op 4 aug 1971. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ivo , geb. te Alkmaar op 19 nov 2000. 

XVr.  Annebeth Hagenbeek, dr. van Mart (Gerrit Marten) Hagenbeek (XIVac) en Hendrika op den Dries, geb. te Alkmaar op 14 mei 1974, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Alkmaar op 30 jul 1999 met Adrianus Johannes van Arkel, geb. te Heiloo op 26 apr 1969. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Rian , geb. te Alkmaar op 11 sep 2000. 

XVs.  Ilse Mathilde Hagenbeek, dr. van Dolf Hagenbeek (XIVae) (docent Bedrijfscorrespondentie) en Mathilde Maria Kalksma (1e verkoopster), geb. te de Meern op 9 aug 1969, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) (1) te Driebergen op 27 mei 1994 met Andrť Dieleman, geb. op 15 aug 1959. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ilse Mathilde Hagenbeek, relatie (2) met Pieter Jan Maurits Post, geb. op 29 jul 1959. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Luuk Jan Rudolf , geb. te Driebergen-Rijsenburg op 9 feb 2001. 

XVt.  Roland Alexander Hagenbeek, zn. van Dolf Hagenbeek (XIVae) (docent Bedrijfscorrespondentie) en Mathilde Maria Kalksma (1e verkoopster), geb. te de Meern op 27 mrt 1972, tr. (beiden 24 jaar oud) te Driebergen-Rijsenburg op 21 sep 1996 met Martine Gerlinde Tessa van Ginkel, dr. van Reinier van Ginkel en Marijke Bertha van der Veen, geb. op 8 dec 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Mirte Rosanne , geb. te Wijk bij Duurstede op 10 sep 2000. 
  2.  Tim , geb. te Utrecht op 25 jun 2002. 
  3.  Lars , geb. te Utrecht op 25 jun 2002. 

XVu.  Foktje Johanna de Geest, dr. van Hendrik de Geest (XIVam) en Trientje Kok, geb. te Culemborg op 24 mrt 1958, tr. (27 jaar oud) op 6 mrt 1986 met Peter van Heusden
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Esther , geb. te Culemborg op 12 mei 1988. 
  2.  Tesse , geb. te Culemborg op 23 mei 1991. 
  3.  Elias Willem , geb. te Culemborg op 13 jan 1993. 

XVv.  Elias de Geest, zn. van Elias de Geest (XIVan) (technisch tekenaar) en Alberta Elise Ouweleen, geb. te Dandenong [AustraliŽ] op 30 sep 1959, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Geelong [AustraliŽ] op 7 jul 1984 met Lynette Margaret Hatton, geb. te Geelong [AustraliŽ] op 10 jan 1961. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Emily Matilde , geb. te Melbourne op 27 sep 1988. 

XVw.  Hans (Johannes) de Geest, zn. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVap) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. te Amsterdam op 1 mrt 1954, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Chaam in 1979 met Johanna Krul, geb. te Chaam op 11 mrt 1956. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anneloes , geb. op 22 apr 1987. 
  2.  Marlieke , geb. op 26 feb 1990. 

XVx.  Koos (Jacobus) de Geest, zn. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVap) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. te Amsterdam op 26 dec 1955, arts verstandelijk gehandicapten, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 16 feb 1978 met Antje Riksten, dr. van Piet (Pieter) Riksten en Jaantje (Adriana Catharina) van Dongen, geb. te Deventer op 4 sep 1952. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan (Johannes Huibert) , geb. te Gouda op 7 jan 1984. 
  2.  Karin (Adriana Catharina) , geb. te Apeldoorn op 22 sep 1987. 

XVy.  Els (Elisabeth) de Geest, dr. van Joop (Johannes Huibert) de Geest (XIVap) (rijksambtenaar - gemeenteambtenaar) en Bep (Elisabeth) Straatsma, geb. te Amsterdam op 14 nov 1962, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Delft in 1983 met Adri (Adriaan) Bouma, geb. te den Helder op 11 jan 1959. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Laura Elisabeth , geb. te den Helder op 31 mei 1985. 
  2.  Erik Jan , geb. te den Helder op 11 mei 1987. 
  3.  Wendy , geb. te den Helder op 20 aug 1990. 


Bronnen:

1. Wybrand de Geest (B 053), Type: boek, Schrijver: dr. Lyckle de Vries, Uitgever: De Tille BV, ISBN nummer: 90 6553006 1, Plaats: Leeuwarden, Uitgegeven: 1982 (blz. 29) 

2. De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: Ďs-Gravenhage, datum: vanaf 1883 

3. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: Ďs-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 

4. Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969 

5. Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Type: boek, Schrijver: Merel IJsbrandy, Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen, Plaats: Groningen, Uitgegeven: okt 2013 (blz. 5) 

6. De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: Ďs-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (13) 

7. Trouwboek Utrecht (T 163), Type: trouwboek, Archiefnaam: Het Utrechts archief, Archief: DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, trouwplaats: Utrecht, periode: 1638 (16 mrt 1630 blz. 383) 

8. Doopboek Utrecht (D 048), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr. 711, Inventarisnr.: 3, doopplaats: Utrecht, periode: 1634 (22 nov 1636 blz. 213) 

9. Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (23 okt 1642 blz. 108) 

10. Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (28 feb 1645 blz. 215) 

11. Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (7 feb 1641 blz. 467) 

12. Trouwboek Utrecht (T 163), Type: trouwboek, Archiefnaam: Het Utrechts archief, Archief: DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, trouwplaats: Utrecht, periode: 1638 (6 mei 1638 blz. 175) 

13. Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (7 feb 1641 blz. 35) 

14. Rekeningen van de rentmeesters van Gendringen en Etten (R 001), veld 1: Archief Huis Bergh, veld 2: Inv. nr. 3767, veld 3: fol. 20, datum: van 1697 tot 1698 

15. Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969 (blz. 93) 

16. Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Type: trouwboek, Archiefnaam: Frysk Archief, Archief: DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, trouwplaats: Dantumadeel, periode: van 1622 tot 1702 (20 sep 1658) 

17. Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Onderwerp: Echtheidsverklaring, Notaris: Dirck van den Groe, Akteplaats: Amsterdam, periode: 1672 (12 mei 1672) 

18. Begraafboek Amsterdam (B 233), Type: begraafboek, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Microfiches 1056, begraafplaats: Amsterdam, periode: 1673 (28 mrt 1673 blz. 79) 

19. Nederlands Patriciaat (NP 002), datum: van 1937 tot 1997 

20. Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Onderwerp: Definitieve sententie, Akteplaats: Leeuwarden, periode: 1720 (12 jun 1720 akte 26) 

21. Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (23 nov 1667 blz. 1134) 

22. Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (13 dec 1667 blz. 1254) 

23. Groot Consentboek 1664 (A 148), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Plaats van akte: Leeuwarden, Aktedatum: 1664 (1664) 

24. Prisma Schilderslexicon, deel 1 (B 0056), Type: boek, Uitgegeven: 1976 (blz. 113) 

25. Notariele akte Utrecht (Notar 381), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Utrechts Arcief, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: nr. U142a2-91 en 94, Notaris: J. Both, Akteplaats: Utrecht, periode: 1713 (18 jul 1713) 

26. Trouwboek Silvolde (T 014), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Silvolde, Inventarisnr.: 1752, Gezindte: Ned Herv. trouwplaats: Silvolde, periode: vanaf 1695 (7 feb 1697 blz. 196) 

27. Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 251) 

28. Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Type: trouwboek, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1680 (30 jan 1680 blz. 1160) 

29. Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1698 (26 okt 1698 blz. 17999) 

30. Doopboek Ede (D 352), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Ede, Inventarisnr.: 588, doopplaats: Ede, periode: na 1720 (voor 1724 blz. 79) 

31. Trouwboek Oosterbeek (T 008), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Gezindte: Ned. Herv. trouwplaats: Oosterbeek, periode: van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22) 

32. Trouwboek Renkum (T 355), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Gezindte: Rooms Katholiek, trouwplaats: Renkum, periode: 1753 (6 mei 1753 blz. 1) 

33. Trouwboek Wageningen (T 009), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, Gezindte: R.K. trouwplaats: Wageningen, periode: 1753 (6 mei 1753 blz. 313) 

34. Trouwboek Oosterbeek (T 008), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Gezindte: Ned. Herv. trouwplaats: Oosterbeek, periode: van 1725 tot 1755 (11 apr 1732 blz. 65) 

35. Trouwboek Deventer (T 325), Type: trouwboek, Archiefnaam: Overijssels Archief, Archief: DTB Deventer, Gezindte: NH, trouwplaats: Deventer, periode: van 1796 tot 1811 (5 mei 1797) 

36. Doopboek Twello (D 038), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Twello, Inventarisnr.: 1572, doopplaats: Twello, periode: 1768 (19 jun 1768 blz. 41) 

37. BS Geboorte register Oldebroek (BSG 142), Type: BS Geboorte register, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BS Oldebroek, Inventarisnr.: A 64, Akteplaats: Oldebroek, periode: van 1870 tot 1880 (akte 152) 

38. BS Overlijdens register Arnhem (BSO 072), Type: BS Overlijdens register, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: BS Arnhem, Inventarisnr.: 32339, Akteplaats: Arnhem, periode: 1944 (23 jul 1944 akte 902)