Cees Hagenbeek
Neeltje Jans Hoogelandt
Neeltje Jans Hoogelandt.

tr.
met

Cornelis Sel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaartje~1699 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen a/d Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (6 jun 1660 blz. 91)

Cornelis Sel
Cornelis Sel.

tr.
met

Neeltje Jans Hoogelandt, dr. van Jan Dircksz Hoogland en Maritje Sijmens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaartje~1699 Leiden (Pieterskerk)    


Maria Westerende
Maria Westerende, ged. Leiden (Pieterskerk) op 18 jan 1679 (getuigen: Leuntje Pieters  en Willem Westerembden Cornelia Westerembden, Leuntje Pieters en Willem Westerembden).


Abraham Gilé
Abraham Gilé.

tr.
met

Neeltie Westerembden, dr. van Johannes Jansz Westerende en Annitje Jans Hoogelandt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 jul 1697 (getuigen: Willempie Jans en Simon Hoogelant), ovl. voor jan 1732.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Willemijntje Douders
Willemijntje Douders.

otr. Leiden op 5 jan 1725, tr.
met

Pieter Westerembden, zn. van Johannes Jansz Westerende en Annitje Jans Hoogelandt, ged. Leiden (Pieterskerk) op 28 mrt 1691 (getuigen: Aeltje Jans Westerembden en Ysaak Jans Westerembden), tr. (1) met Pieternelle Gerrits van Honckoop. Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Jannetje Arents
Jannetje Arents, geb. Leiden.

otr. Leiden op 28 feb 1716 (getuige: zijn moeder en haar schoonmoeder Annitje Jans Hoogelandt), tr.
met

Simon Westeremden, zn. van Johannes Jansz Westerende en Annitje Jans Hoogelandt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 okt 1694 (getuigen: Willemtje Janz en Simon Hoogland).


Marijtje Gerrets Groenendijck
Marijtje Gerrets Groenendijck, geb. circa 1648.

Marijtje Gerrets Groenendijck.
in de protocollen Alphen 1664-1667, inv. nr. 20, pag. 42 op 27 jan 1666, staat dat Maerten Gerritsz Groenendijck, chirurgijn te Alphen, en Willem Jansz Westeremde, getrouwd met Maritgen Gerritsdr Groenendijck, alsmede Jan Willemsz Bonefaes en Maerten Willemsz Cranenburch, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Maertensz Groenendijck, verkopen Pieter Willemsz Maes een deel van een tuin of boomgaard in de Kerkstraat, strekkend van daar tot het overige deel van de tuin, toebehorend Pieter Claesz Schouten, belend ten oosten het pad van de tuin, ten westen een ander deel van de tuin. Koopsom 405 gulden. Op pag. 65 staat dat op 18 aug 1666 Willem Jansz Westerende getrouwd met Ouwe Maritgen Gerritsdr van Groenendijck, Jan Willemsz Bonefaesen en Maarten Willemsz Cranenburch als voogden over Jonge Maritgen Gerritsdr en Geertgen Gerritsdr van Groenendijck, minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Maertensz van Groenendijck, verkopen Maerten Gerritsz van Groenendijck, chirurgijn te Alphen, 3/4 deel van een huis en erf in de Bruggestraat te Alphen, strekkend van die straat tot de gemenesteeg, belend ten oosten Grietgen Maertensdr van Rossem, ten westen Gideon Harmensz Jaerlandt. Koopsom 1012 gulden 10 stuivers.

tr.
met

Willem Jans (Westerende), zn. van Jan Sijmonsz Westerende (lakenkoper) en Neeltje Willemsdr, ged. Ter Aar op 6 okt 1641 (getuigen: Aart Pietersen en Marritgen Pieters), doopgetuige van zijn nicht Neeltje Westerende Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 okt 1693.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1672 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Neeltje Wester Embden
Neeltje Wester Embden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 nov 1672 (getuige: juffrouw Catharina Hartman).


Simon Jansz
Simon Jansz (Westerende), ged. Ter Aar op 23 nov 1636 (getuigen: Waeren Cornelisz, Bonifaes Pieterssen en Marijken Willems).Bronnen:

1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)

Dirck van Rijswijk
Dirck van Rijswijk.


Willemijntje Jansdr van Luijck
Willemijntje Jansdr van Luijck, ovl. voor jul 1724.

tr. Oudshoorn op 14 dec 1692
met

Simon Jansz Hoogelandt, zn. van Jan Dircksz Hoogland en Maritje Sijmens, ged. Oudshoorn op 24 jun 1668 (getuige: zijn moeder Maritje Sijmens), doopgetuige van zijn nicht Neeltje Westerende Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 okt 1693, woont onder het ambacht van Oudshoorn in jul 1724, tr. (2) met Jannetje Gerritsdr Rietvelt. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Johanna Thijsse van der Snel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Jannetje Gerritsdr Rietvelt
Jannetje Gerritsdr Rietvelt, ged. Nieuwveen op 26 aug 1685 (getuige: Lijsbeth Gerrits Rietvelt).

tr. na 21 jul 1724
met

Simon Jansz Hoogelandt, zn. van Jan Dircksz Hoogland en Maritje Sijmens, ged. Oudshoorn op 24 jun 1668 (getuige: zijn moeder Maritje Sijmens), doopgetuige van zijn nicht Neeltje Westerende Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 okt 1693, woont onder het ambacht van Oudshoorn in jul 1724, tr. (1) met Willemijntje Jansdr van Luijck. Uit dit huwelijk 9 kinderen, tr. (3) Oudshoorn op 15 apr 1691 met Johanna Thijsse van der Snel. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Johanna Maria Carolina Isidora van der Elst
Johanna Maria Carolina Isidora van der Elst, geb. Jogjakarta [Indonesië] op 14 jun 1862, ovl. Batavia [Indonesië] op 7 jan 1908.

tr. op 31 jan 1881
met

Johannes Diederik Alexander Poth, zn. van Hendrikus Adrianus Poth (Majoor der Genie. Ridder M.W.O.) en Johanna Diederika Sarima (Kratonese prinses), geb. Djokja [Indonesië] op 4 apr 1854, ovl. Bondowoso [Indonesië] op 27 nov 1918.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Matthijs Coenraad Kimmel
Matthijs Coenraad Kimmel, geb. Goudswaard op 4 okt 1886, ovl. aldaar op 21 nov 1918.

tr. Goudswaard op 27 mei 1915
met

Geertrui Schelling, geb. circa 1892.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1919 Goudswaard †1998 Den Haag 79


Pieter Anthonie Kimmel
Pieter Anthonie Kimmel, geb. Goudswaard op 12 nov 1846, ovl. Fijnaart op 29 sep 1932.

tr.
met

Pietertje van der Hoeven.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1886 Goudswaard †1918 Goudswaard 32


Matthijs Coenraad Kimmel
Matthijs Coenraad Kimmel, geb. Tholen op 2 mrt 1815, ovl. Goudswaard op 13 jul 1898.

 • Vader:
  Johannis Kimmel, zn. van Matthijs Kimmel (soldaat in het regiment van kolonel von Pabst) en Agenita Spanuit (dagloonster), geb. Vlissingen op 13 mrt 1790, ovl. Klundert op 24 jul 1866, tr. Tholen op 31 mei 1814 met

tr. Goudswaard op 17 feb 1839
met

Maartje Maria van der Bie, dr. van Bastiaan van der Bie en Pietertje van der Rhee, geb. circa 1816.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1846 Goudswaard †1932 Fijnaart 85


Johannis Kimmel
Johannis Kimmel, geb. Vlissingen op 13 mrt 1790, ovl. Klundert op 24 jul 1866.

 • Vader:
  Matthijs Kimmel (Kummel, Kemnul), geb. vermoedelijk Schwartzenau [Duitsland] in het graafschap Wittgenstein, soldaat in het regiment van kolonel von Pabst aangenomen in  het leger 30 september 1795 voor 6 jaar en 1 maand, vermist De Meene bij de Franse grens op 13 sep 1793, tr. Bergen op Zoom op 13 dec 1788 met

tr. Tholen op 31 mei 1814
met

Johanna Jacoba Loos, dr. van Pieter Loos en Maria van der Net (kinderminne), geb. Tholen op 11 mei 1785, dienstmeid, ovl. Klundert op 27 jan 1850.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1815 Tholen †1898 Goudswaard 83


Matthijs Kimmel
Matthijs Kimmel (Kummel, Kemnul), geb. vermoedelijk Schwartzenau [Duitsland] in het graafschap Wittgenstein, soldaat in het regiment van kolonel von Pabst aangenomen in  het leger 30 september 1795 voor 6 jaar en 1 maand, vermist De Meene bij de Franse grens op 13 sep 1793.

Matthijs Kimmel.
de trouwinschrijving in Bergen op Zoom vermeldt Matthijs Kummel. Op 9 maart 1793 is Matthijs Kimmel, als lidmaat van de Nederduitsch-gereformeerde kerk te Vlissingen met zijn vrouw Agnieta Spanuit met attestatie naar Zutphen vertrokken. Hij is gesneuveld of vermist op 13-9-1793 (veldtocht in Vlaanderen, slag bij Meenen).

tr. Bergen op Zoom op 13 dec 1788
met

Agenita (Angelikke) Spanuit, ged. Tholen op 5 jun 1757, dagloonster, ovl. Tholen op 12 sep 1826.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannis*1790 Vlissingen †1866 Klundert 76


Agenita Spanuit
Agenita (Angelikke) Spanuit, ged. Tholen op 5 jun 1757, dagloonster, ovl. Tholen op 12 sep 1826.

tr. Bergen op Zoom op 13 dec 1788
met

Matthijs Kimmel (Kummel, Kemnul), geb. vermoedelijk Schwartzenau [Duitsland] in het graafschap Wittgenstein, soldaat in het regiment van kolonel von Pabst aangenomen in  het leger 30 september 1795 voor 6 jaar en 1 maand, vermist De Meene bij de Franse grens op 13 sep 1793.

Matthijs Kimmel.
de trouwinschrijving in Bergen op Zoom vermeldt Matthijs Kummel. Op 9 maart 1793 is Matthijs Kimmel, als lidmaat van de Nederduitsch-gereformeerde kerk te Vlissingen met zijn vrouw Agnieta Spanuit met attestatie naar Zutphen vertrokken. Hij is gesneuveld of vermist op 13-9-1793 (veldtocht in Vlaanderen, slag bij Meenen).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannis*1790 Vlissingen †1866 Klundert 76


Johanna Jacoba Loos
Johanna Jacoba Loos, geb. Tholen op 11 mei 1785, dienstmeid, ovl. Klundert op 27 jan 1850.

 • Vader:
  Pieter Loos, geb. circa 1755, ovl. Tholen op 13 dec 1793, tr. Tholen op 23 apr 1775 met
 • Moeder:
  Maria van der Net, ged. Tholen op 17 aug 1753, kinderminne, ovl. Tholen op 7 okt 1823.

tr. Tholen op 31 mei 1814
met

Johannis Kimmel, zn. van Matthijs Kimmel (soldaat in het regiment van kolonel von Pabst) en Agenita Spanuit (dagloonster), geb. Vlissingen op 13 mrt 1790, ovl. Klundert op 24 jul 1866.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1815 Tholen †1898 Goudswaard 83