Website van Cees Hagenbeek
Cornelis Jongste
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cornelis Jongste.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jorijs  †1575 Kethel  


Annetje Pietersdr Houwaert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol

Annetje Pietersdr Houwaert.

tr. (Leendert ongeveer 42 jaar oud) circa 1657
met

Leendert Diepenburgh, geb. circa 1615.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje*1658 Vlaardingen    
Leendert*1660 de Lier †1730 Maasland 69
Bastiaan*1658  †1730 Maasland 72Bronnen:
1.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Rotterdam, Archief: DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, Onderwerp: legaatafwikkeling, Notaris: Christiaan van Vliet, Akteplaats: Delfshaven, periode: 1649 (12 apr 1646 akte 29)
2.Begraafboek 't Woud (B 243), Type: begraafboek, Archiefnaam: N.A. Archief: DTB 't Woud, begraafplaats: 't Woud, periode: van 1667 tot 1725 (13 mei 1679)

Anneke Pietersdr van der Oest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius

Anneke Pietersdr van der Oest (van der Roest), geb. circa 1601, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te 't Woud op 18 dec 1667 niet gevonden.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) op 22 mei 1622
met

Pieter Dircksz (Pieter Dirx) Houwaert1,2, zn. van Dirck Cornelissen Hauwaert (diaken in de kerk van 't Woudt) en Dieuwer Jansdr, ged. te Delft op 21 nov 1593 is niet te verifiëren, begr. te 't Woud bijgezet in het graf beneden op 13 mei 1679, Hij krijgt geen kinderen.

Pieter Dircksz Houwaert.
Arentge Robbrechtsdr, weduwe van Cornelis Arentsz de Bruijn, wonend te Rotterdam, geassisteerd door notaris Jan van der Heuvel ter ener zijde, en Pieter Dircksz Hauwaert en Jacob Dircksz Hauwaert, wonende op het Wout onder Delft, beiden als voogden over de kinderen van IJsack Houwaert en Niclaes Houwaert, namens Abraham Dircxsz Houwaert, allen kinderen en kleinkinderen van Dirck Cornelisz Hauwaert, die gewoond heeft te Schipluij, ter andere zijde hebben overeenstemming inzake een legaat van 1.000 gulden, van Aeftgen Jansdr, de weduwe van Arent Pietersz de Bruijn, gewoond hebbende in Wateringen, welke akte gepasseerd is bij notaris Pieter Sebastiaensz Kettingh op 4-09-1642.
Arentge Robbrechts zal binnen 3 maanden hieruit gelden vermaken aan Pieter en Jacob Houwaert, de erfgenamen van Dirck Cornelisz Hauwaert, de weeskinderen van Isack Houwert, en de dochter van Claes Hauwaert.

Abraham Dirxsz Houwert, als legataris van Aeffge Jansdr, weduwe van Arent Pietersz [de Bruijn] die gewoond heeft te Wateringe, zijn oudtante, verklaart dat hij door het overlijden van zijn neef Cornelis Arentsz de Bruijn die geen wettige kinderen naliet, nu recht heeft op 1/5 deel van de erfenis. Arentge Robbrechtsdr, die per testament van Aeffge erfgenaam is, moet binnen 3 maanden 500 gulden betalen aan Abraham welke zij zijn overeengekomen op 12 april j.l. bij deze notaris.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje     
Pieter  †1663   Bronnen:
1.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Rotterdam, Archief: DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, Onderwerp: legaatafwikkeling, Notaris: Christiaan van Vliet, Akteplaats: Delfshaven, periode: 1649 (12 apr 1646 akte 29)
2.Begraafboek 't Woud (B 243), Type: begraafboek, Archiefnaam: N.A. Archief: DTB 't Woud, begraafplaats: 't Woud, periode: van 1667 tot 1725 (13 mei 1679)

Pieter Ariensz van der Oest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius

Pieter Ariensz van der Oest (Oughst, van der Roest), geb. circa 1575.

tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1601
met

Marytge Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anneke*1601  †1667 't Woud 66


Marytge Jansdr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius

Marytge Jansdr.

tr. (Pieter ongeveer 25 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht op 1 mei 1601
met

Pieter Ariensz van der Oest (Oughst, van der Roest), geb. circa 1575.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anneke*1601  †1667 't Woud 66


Pieter Huijbrechtsz van Adrichem
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Pieter Huijbrechtsz van Adrichem, geb. te Vlaardingen circa 1549.Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

NN Hubrechtsdr van Adrichem
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Olga Broersma

NN Hubrechtsdr van Adrichem.Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Annetge Huibrechtsdr van Adrichem
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Annetge Huibrechtsdr van Adrichem, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) op 8 sep 1658.Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Gerrit Dircksz Peurman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Gerrit Dircksz Peurman, geb. circa 1585, bouwman Zuidbuurt te Maasland, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1652.

  • Vader:
    Dirk Peurman, tr. (Lijsbeth hoogstens 18 jaar oud) voor 1573 metBronnen:

1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 193)
2.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Deel/Akte: Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (2 jun 1611)

Maertge Dircksdr Peurman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Maertge Dircksdr Peurman, geb. circa 1587.

  • Vader:
    Dirk Peurman, tr. (Lijsbeth hoogstens 18 jaar oud) voor 1573 metBronnen:

1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 193)
2.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Deel/Akte: Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (2 jun 1611)

Lenart Lenertsz Weuijster
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Lenart Lenertsz Weuijster, geb. te Schiedam in 1555, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Schiedam voor 1 dec 1610.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Schiedam op 11 sep 1584
met

Maritgen Wolphertsdr, geb. circa 1560, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 23 nov 1625, tr. (ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1580 met Gerrit Jorijsz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1600 Schiedam †1659 Schiedam 59
Pieter*1600 Schiedam †1627 Oost Indië 27


Maritgen Wolphertsdr
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Maritgen Wolphertsdr, geb. circa 1560, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 23 nov 1625.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Schiedam op 11 sep 1584
met

Lenart Lenertsz Weuijster, zn. van Leendert Cornelis Weuster, geb. te Schiedam in 1555, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Schiedam voor 1 dec 1610.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1600 Schiedam †1659 Schiedam 59
Pieter*1600 Schiedam †1627 Oost Indië 27

tr. (ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1580
met

Gerrit Jorijsz, geb. te Ieperen [België].


Gerrit Jorijsz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Gerrit Jorijsz, geb. te Ieperen [België].

tr. (Maritgen ongeveer 20 jaar oud) circa 1580
met

Maritgen Wolphertsdr, geb. circa 1560, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 23 nov 1625, tr. (1) met Lenart Lenertsz Weuijster. Uit dit huwelijk 2 zonen.


Cornelis Weuster
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cornelis Weuster.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1525  †1554  29


Gijsbert VII van Bronckhorst en Borculo
in
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Han Bekke

Gijsbert VII Heer van Bronckhorst en Borculo1, geb. in 1445, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Arnhem op 1 dec 1489, begr. te Arnhem in het Karthuizerklooster Monnikenhuizen.

tr. (beiden ongeveer 12 jaar oud) in 1457
met

Elisabeth van Egmond1, dr. van Willem IV/VI heer van Egmond (zu Leerdam, Schoonderwoerd und Haastrecht, 1451 Herr v.IJsselstein) en Walburgis von Moers zu Mörs (erfdochter van Bär), geb. in 1445, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) op 8 sep 1540.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walburge*1470  †1522  52Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995

Elisabeth van Egmond
in
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Han Bekke

Elisabeth van Egmond1, geb. in 1445, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) op 8 sep 1540.

  • Vader:
    Willem IV/VI (Willem IV Jansz) heer van Egmond1,2, zn. van Jan graaf van Egmond en Maria van Arkel, geb. te Egmond aan den Hoef op 26 jan 1412 (26 1413), zu Leerdam, Schoonderwoerd und Haastrecht, 1451 Herr v.IJsselstein, ovl. (71 jaar oud) te Grave Kasteel van Grave op 19 okt 1483 (19 jan 1483), begr. te Grave, relatie (2) met Aleijd Kreijnck. Uit deze relatie 2 zonen, relatie (2). Hij krijgt een zoon, tr. (resp. 24 en minstens 7 jaar oud) (1) op 22 jan 1437 met

tr. (beiden ongeveer 12 jaar oud) in 1457
met

Gijsbert VII Heer van Bronckhorst en Borculo1, zn. van Otto van Bronckhorst en Elisabeth Nassau-Beilstein, geb. in 1445, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Arnhem op 1 dec 1489, begr. te Arnhem in het Karthuizerklooster Monnikenhuizen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walburge*1470  †1522  52Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Walburge van Bronckhorst-Borculo
Walburge van Bronckhorst-Borculo1, geb. in 1470, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 21 dec 1522.Bronnen:

1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995

Willem van Neuenahr (Nieuwenaar)
Willem graaf van Neuenahr (Nieuwenaar), ovl. in 1527.

tr. in 1485
met

Walburga von Manderscheid-Schleiden1, dr. van Kuno I Graf von Manderscheid-Schleiden en Walpurgis van Horne, ovl. in 1527, tr. (Frederik ongeveer 62 jaar oud) (1) in 1502 met haar achterneef Frederik van Egmond graaf van Buren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Walburga von Manderscheid-Schleiden.
Nichtje van Jacob II van Horne.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995

Willem van Neuenahr (Nieuwenaar)
in
Kwartierstaat van Anneke Romeijn

Willem van Neuenahr (Nieuwenaar)1.

tr. in 1518
met

Anna von Wied1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walburg*1522  †1600  77Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995

Anna von Wied
in
Kwartierstaat van Anneke Romeijn

Anna von Wied1.

tr. in 1518
met

Willem van Neuenahr (Nieuwenaar)1, zn. van Willem graaf van Neuenahr (Nieuwenaar) en Walburga von Manderscheid-Schleiden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walburg*1522  †1600  77Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995