Website van Cees Hagenbeek
Frans van Bemmel
Frans van Bemmel1.

tr.
met

Margriete Dachverlies1, dr. van Jan Dachverlies (schepen van 's-Hertogenbosch) en Goeswina van Varick,
, vermeld in 1509. Vermoedelijk is zij dezelfde als N. Dachverlies, die in d'Ablaing's Ridderschap van Veluwe voorkomt als echtgenoot van Frans van Bemmel. Op den stamboom zou in dat geval Benuell staan voor Bemmel, terwijl de schaaktorens van
het Bemmelsche wapen alsdan ten onrechte als zuilen zouden zijn voorgesteld.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gerarda van Herlaer
in
Kwartierstaat van Ans Karstens

Gerarda van Herlaer, geb. circa 1380,
, Vrouwe van Rixtel, Empel, Aele, Stippenum, Beek en Lingen.

 

tr.
met

Willem van Gendt (van Gent), zn. van Willem van Gendt en Agnes van Doornick, geb. circa 1380, ovl. circa 1430,
, Rentmeester van Oost-Friesland,1409 Rentmeester van Kennemerland en Friesland, Kleefs Ridder.
In 1411 Raad van de Graaf van Holland,1423 Heer van van Giesendam,  Hardinxveld, Nieuwkerk,  Ottoland, Slingeland, Wijngaarden, Papendrecht  en Ooftwegen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Egbert van Almelo
Egbert van Almelo1, geb. in 1303,
, Egbert van Almelo is in deze filiatie het zwakke punt.
Als hij er in 1314 in toestemt, dat zijn vader de wastinsige Hilla tegen Gesa verruilt, dan maakt dat de indruk, dat hij een jonge man van omstreeks twintig moet zijn, zeker geen elf jaar. Afgezien daarvan volgen de generaties elkaar in deze afstamming sneller op dan het gemiddelde dat hiervoor algemeen wordt aangenomen.
Een wastinsige of vrijgewijde is een vrije die zich aan de kerk had geschonken. Zijn enige verplichting was om een hoeveelheid kaarsenwas of een geldsom voor dat doel aan de kerk te schenken.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 48)


Herman Polman
Herman Polman1,1,
, filiatie gereconstrueerd. Vermeld te Eelde1323-1334
Een N. Polman, van wie verder niets oorkondelijks
bekend is, moet de vader zijn geweest van een Rolof
Polman, die de oudste staak vertegenwoordigde en de stamreeks voortzette. Zijn waarschijnlijke voornaam was Herman (wegens deze naam in latere, van hem afstammende generaties).
Gezien het verderop te signaleren feit, dat de zoon
Rolof in 1380 een gedeelte van de heerlijkheid Ruinen erfde, zal Herman Van Ruinen-bloed in zich hebben gehad en wel via een echtgenote N. van Eelde.

tr.
met

NN van Eelde1, dr. van Hendrik van Eelde en NN van Ruinen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aelbert*1390 Ruinen    
Rolof     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto Polman
Otto Polman1.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Roelof van Ittersum
Roelof van Ittersum, geb. circa 1360.

tr.
met

Margaretha van Tijbenkamp.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1380 Zwolle †1464  84


Rolof Polman
Rolof (Roelof) Polman1,1,
, broer van Alberta Polman en mogelijk haar voogd
Erft de Nijenhof te Ruinen 1380
Rolof Polman was waarschijnlijk de zoon van een vrouwelijke telg uit het huis Van Eelde, eventueel een dochter van Hendrik van Eelde. Nu heetten Hendrik van Eelde, Otto van Norch (grootvader van Arend Huys) en Johan Clencke 8 december 1325 de zwagers („sororii") van Steven Johanszoon van Ruinen 20. Op grond daarvan aannemende, dat Hendrik van Eelde gehuwd was met een Van Ruinen, dochter van Johan van Ruinen (vermeld 1291—1297) en zuster van Ida van Ruinen, en dat het hun dochter was die trouwde met Rolof Polman's vader ( I I I A ), dan waren de grootmoeders van Rolof Polman en Arend Huys zusters ! Daarbij was Rolof's grootmoeder wellicht de jongste, gezien de kleinere erfportie van Rolof.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Agnes van Zuylen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Agnes van Zuylen1.

 

tr.
met

Egbert I van Almelo1,2, zn. van Arnold II van Almelo en Marina van Ochten, Ridder, heer van Almelo, ovl. in 1303, begr. op 1 sep 1303,
, vermeld 1280-1303, tr. (1) met Machteld van Limburg, dr. van Johann Graf von Limburg en Agnes van Wildenburg Sieg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephan*1297  †1319  22Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 48)


Margaretha van Tijbenkamp
Margaretha van Tijbenkamp.

tr.
met

Roelof van Ittersum, geb. circa 1360.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1380 Zwolle †1464  84


Johan van Kamferbeke tot Vollenhove
Johan van Kamferbeke tot Vollenhove, geb. voor 1360, ovl. circa 1436.

tr.
met

Mechteld van de Ruitenberg, dr. van Roelof van den Ruitenberg en Lutgard Albertsdr van Almelo van Hulsen, geb. circa 1385.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1405  †1443  38


Mechteld van de Ruitenberg
Mechteld van de Ruitenberg, geb. circa 1385.

tr.
met

Johan van Kamferbeke tot Vollenhove, geb. voor 1360, ovl. circa 1436.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1405  †1443  38Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 48)


Roelof van den Ruitenberg
Roelof van den Ruitenberg1 (Rutenberg, van den)[[https://gw.geneanet.org/tomkuipers?lang=nl&p=roelof&n=van+den+rutenberg]], geb. circa 1355, ovl. in 1420.

tr. tussen 20 mrt 1386 en 17 nov 1386 
met

Lutgard Albertsdr van Almelo van Hulsen1, dr. van Albert van Almelo, geb. circa 1360, ovl. voor 5 jun 1409,
, beleend met Gerner 1394, tr. (1) met Hendrik de Jonge van Essen. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechteld*1385     Bronnen:
1.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 48)


NN van Eelde
NN van Eelde1.

tr.
met

Herman Polman1,1, zn. van Otto Polman,
, filiatie gereconstrueerd. Vermeld te Eelde1323-1334
Een N. Polman, van wie verder niets oorkondelijks
bekend is, moet de vader zijn geweest van een Rolof
Polman, die de oudste staak vertegenwoordigde en de stamreeks voortzette. Zijn waarschijnlijke voornaam was Herman (wegens deze naam in latere, van hem afstammende generaties).
Gezien het verderop te signaleren feit, dat de zoon
Rolof in 1380 een gedeelte van de heerlijkheid Ruinen erfde, zal Herman Van Ruinen-bloed in zich hebben gehad en wel via een echtgenote N. van Eelde.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aelbert*1390 Ruinen    
Rolof     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Steven van de Ruitenberg
Steven van de Ruitenberg, geb. circa 1320, ovl. in 1371.

tr.
met

Jutta de Cocq van Isendoorn (van Isendoorn), dr. van Willem de Cock van Isendoorn (heer van Isendoorn) en Arnolda van Keppel.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1355  †1420  65


Herman Polman
Herman Polman1, geb. circa 1275,
, vermeld in 1311—1334 in noordelijk Drenthe.
Bij de Stad-Groningse onenigheden tussen de bisschoppelijke prefect aldaar, Ludoïf van Selwerd, en de stedelijke onafhankelijkheidspartij, de „Westerpartie", trof de bisschop 17 februari 1311 een regeling. Daarbij trad als borg voor Ludolf o.m. een Herman Polman op. (op grond hiervan stellen we diens geboortetijd op ca.1275). Daarna was Herman in 1323 borg bij de goedkeuring van een overeenkomst tussen het klooster Essen (bij Groningen) en het Winsumer zijlvest door de
bewoners van Eelde, Noordlaren, Haren, Noorddijk,
Middelbert, Engelbert, (Wester)broek, Kropswolde en Berge, en wel namens Eelde, zijn woonplaats. Herman Polman kwam 24 november 1325 voor bij regionale politieke zaken, toen de bisschop het over de Drenten gevelde vonnis liet aflezen; daarbij compareerde o.m. Herman als borg. Tenslotte is er nog een vermelding van 25 maart 1334: Herman Polman en Coenraad van den Ghore zegelden als „maghen", toen Otto van Norg, zijn vrouw Ida (van Ruinen) en hun kinderen Wijcher, Johan en Herman, en Otto's broer Wijcher van Norg aan de abdij te Dikninge hun tienden te Hooghalen verkochten, met het recht van herberg aldaar, hun aangeërfd van hun ouders (bij de verkoop werden ook vermeld de aan het convent toekomende tienden over het „kothuis" Nijsinghe te Hooghalen).

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Hendrik van Eelde
Hendrik van Eelde1,
, vermeld 1324-1325.

tr.
met

NN van Ruinen1, dr. van Johan van Ruinen en Ermengarde .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


NN van Ruinen
NN van Ruinen1.

tr.
met

Hendrik van Eelde1,
, vermeld 1324-1325.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan van Ruinen
Johan van Ruinen1, geb. in 1260, ovl. voor 1304,
, vermeld 1291-1297.

tr.
met

Ermengarde 1.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     
Ida*1290     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Ermengarde
Ermengarde 1.

tr.
met

Johan van Ruinen1, geb. in 1260, ovl. voor 1304,
, vermeld 1291-1297.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     
Ida*1290     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Ida van Ruinen
Ida van Ruinen1, geb. circa 1290.

tr.
met

Otto van Norch1, zn. van Hendrik van Kuinre van Norg, geb. Norg circa 1284, ovl. na 1335,
, 28-12-1324:
Otto van Norgh en zijn borgen betalen een gedeelte van de bruidschat voor de dochter van Otto aan Rudolf van Echten. Getekend te Kampen waar de van Norchs als verbannenen uit Drenthe, verbleven.
18 januari 1325:
Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen. Vermeld zijn Wicher, kanunnik te Steenwijk, broer van Otto, Hendrik van der Ese, Gerard Klecke en zijn broer Johannes, Coenraad Utengore (van Steenwijk), Volker, zoon van vrouwe Ermengardis.
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, en het recht van herberg, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn 'maghen' Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
"dragen over voor buren en kerspellieden van Beilen aan de abdij van Dickninghe de tienden te Halen, grof en smal, met het recht van herberg en van "vore des sades" in Drenthe, door hen geerfd van hunne ouders; met belofte van vrijwaring, behalve voor de smalle tienden over de hof te Halen, de aan het convent te geven vlastienden en de grove en smalle tienden over het kothuis Nysinghe. Met medebezegeling door Herman Polleman, Coenraed van den Ghore en en het land van Drenthe.
Request van 15 januari 1335. Otto van Norch verkoopt aan het convent van Dickninghe de tienden te Halen, na ze eerst, volgens zijn verplichting, te hebben aangeboden aan Roelof van Peize, Bole van Eelde en het convent van Assen.
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,'Adelijke geslachten in de ME van Drente',NL1973).
Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; (Opmerking: Rudolf Butruant = Rudolf van Peize van Almelo, getrouwd met een zuster van Henric van Norch)
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. (Opmerking: Folkert van Dwingelo moet getrouwd zijn met een niet met name bekende zuster van Henric)
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. (Opmerking: Johan Pipe is Johan van Steenwijck, getrouwd met Johanna van Norch)
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.
Vermelding omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman. Zie ook bij Hendrik van Norch. Henric van Eelde, schout, Herman Polman c.s. beklagen zich bij de bisschop over Ot en Conraerd van Norch. (Met Coenraed van Norch wordt misschien bedoeld Coenraed van Steenwijck, zoon van Johanna van Norch en Johan van Steenwijck)
Otto van Norch en verwante edelen streden aan de zijde van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten en zijn een tijdlang uit Drente verbannen. Zij verbleven in één van de overgebleven bolwerken van de bisschop, de stad Kampen. Daar verhandelden ze graan uit Drenthe om in hun levensonderhoud te voorzien.
Uit de Schepenboeken van Kampen: (Kamper Schepenacten nr. 71).
29 augustus 1318, garantieverklaring voor een bedrag van 10 mark (Samen met andere Drentse lage adel) verder ook nog:
4 oktober 1319, Otto van Norch en anderen stellen zich garant voor 454,5 schepel goed winterkoren.
28 december 1324, 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van Rolof van Echten,
16 januari 1325, schuldbekentenis ten gunste van Pelgrim van Putten, bedrag 90 mark,
16 april 1325, zekerheidsstelling voor een betaling,
4 juli 1325, verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie,
11 november 1325, borgstelling bij een korenleverantie van bijna 21 mark, (zie ook ogd0291)
17 november 1325, schuldbekentenissen van 4 pond en 71/2e stuiver, 9 pond en 5 pond, ogd0292.
21 februari 1326, schuldbekendtenis van 24 brabantse marken,
9 maart 1326, schuldbekentenis van 100 pond klein,
20 april 1326, zekerheidsstelling voor de levering van 100 schepel graan,
22 december 1326, schuldbekentenis van 30 mark,
5 februari 1327, borgstelling voor Geert Clencke,
28 februari 1327, een schuldbekentenis.
In bovengenoemde 16 vermeldingen komt hij negen keer voor samen met Coenraad van de Gore, een familielid, acht keer met Geert Clencke, drie keer met diens broer Johan Clencke, twee keer met Arnold Lansinge, en één keer met Gyse Geuzinge, Bertold van Ansen, Volker van Echten, Rolof van Norch Hendrikzoon, Wicher van Norch zijn broer (kanunnik te Steenwijk).
Zijn volle neef Cyse wordt 28 februari 1327 vermeld (met incorrecte voornaam Thise) als één van de twaalf borgen voor Otto van Norg
Aantekeningen.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883